Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1 - Tải tài liệu ->

Lượt xem: 422
Lượt tải: 16
Số trang: 16
Định dạng :
docx
Kích thước :
Chưa xác định
Số trang:
16
Tài liệu dạng :
Luận văn, đồ án, báo cáo
Upload bởi:
mattrangvang

Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1

Trước hết cần khẳng định nước ta lựa chọn phát triển kinh tế thị trường(KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn, nó khồng chỉ tồn tạI khách quan mà còn cần thiết cho công cuộc xây dựng xã hội chu nghĩa (XHCN).

Nhưng không như các nước tư bản chủ nghĩa(TBCN), với nước ta việc phát triển KTTT có những đặc trưng riêng biệt:vừa đòi hỏi phát triển kinh tế, vừa phải giữ vững định hướng XHCN.

KTTT tuy có nhiều ưu điểm, nhưng không phải tuyệt đối, nó còn có những khuyết tật mà nếu ta cứ để cho nó tự do phát triển thì đến một lúc nào đó nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm và có thể phải trả giá đắt.

Vì vậy, Đảng ta đã xác định phát triển KTTT là đúng đắn, nhưng phải có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình đất nước cũng như định hướng của nước ta.

nội dung tóm tắt:

Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan.

Những đặc trưng cơ bản của KTTT định hướng XHCN ở nước ta.

Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam.

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: tlthaiha Số trang: | Số trang: 15

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 297
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: nataliezat Số trang: | Số trang: 31

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 306
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó 1

 • Phát triển KTTT theo định hướng XHCN

  Đăng bởi: haildh Số trang: | Số trang: 23

Phát triển KTTT theo định hướng XHCN

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 232
⬇ Lượt tải: 16

download now Phát triển KTTT theo định hướng XHCN

 • Thế nào là KTTT định hướng XHCN ở VN Muốn phát triển KTTT định ...

  Đăng bởi: huongcva Số trang: | Số trang: 23

Thế nào là KTTT định hướng XHCN ở VN Muốn phát triển KTTT định ...

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 248
⬇ Lượt tải: 17

download now Thế nào là KTTT định hướng XHCN ở VN Muốn phát triển KTTT định hướng XHCN ở VN phải làm gì

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: maylangthang_198555 Số trang: | Số trang: 30

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 334
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó

 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định ...

  Đăng bởi: linhhoangtvtk Số trang: | Số trang: 15

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 298
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN

 • Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều ...

  Đăng bởi: minhkhanhtsc Số trang: | Số trang: 12

Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 104
⬇ Lượt tải: 7

download now Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN

TÀI LIỆU NỔI BẬT