Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam - Tải tài liệu ->

Lượt xem: 3744
Lượt tải: 18
Số trang: 55
Kích thước: 340 Kb
Định dạng :
docx
Kích thước :
340 Kb
Số trang:
55
Tài liệu dạng :
Luận văn, đồ án, báo cáo
Upload bởi:
chienthangdbp90

Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam

Trong số các quyền cơ bản của công dân được các bản Hiến pháp của nước ta ghi nhận thì các quyền về tự do dân chủ và tự do cá nhân luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ các quyền này thể hiện mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta, mức độ giải phóng cá nhân con người, đảm bảo cho con người được sống trong độc lập, tự do. Vì vậy, việc đảm bảo thực hiện trên thực tế các quy định của Hiến pháp về quyền tự do dân chủ và tự do cá nhân của công dân luôn được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Công dân đã nhận thức được tầm quan trọng của các quyền đó đối với mình cũng như gắn liền quyền lợi của mình đối với các quy định đó. Tuy nhiên, từ việc quy định trong Hiến pháp và pháp luật đến việc bảo đảm thực hiện trên thực tế, công tác tổ chức thực hiện những quy định của Hiến pháp về quyền tự do dân chủ và tự do cá nhân của công dân vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Đó là thủ tục hành chính còn rườm rà, gây nhiều rắc rối cho nhân dân, một số quyền đã được quy định trong Hiến pháp nhưng vẫn chưa có luật cụ thể hóa và chưa được đảm bảo thực hiện trên thực tế…

Về bố cục của khóa luận: ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận được chia làm ba chương:

Chương I: Khái quát chung về quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân

Chương II: Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân qua các bản Hiến pháp Việt Nam

Chương III: Việc bảo đảm thực hiện các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong giai đoạn hiện nay

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do ...

  Đăng bởi: kieuphongdaigia Số trang: | Số trang: 15

Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 643
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay

 • Những vấn đề cơ bản trong luật quốc tịch Việt Nam hiện hành - sự ...

  Đăng bởi: water_pw Số trang: | Số trang: 33

Những vấn đề cơ bản trong luật quốc tịch Việt Nam hiện hành - sự ...

📎 Số trang: | Số trang: 33
👁 Lượt xem: 1327
⬇ Lượt tải: 16

download now Những vấn đề cơ bản trong luật quốc tịch Việt Nam hiện hành - sự kế thừa và phát triển

 • Hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiếnpháp ...

  Đăng bởi: kieuthuan86 Số trang: | Số trang: 19

Hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiếnpháp ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 504
⬇ Lượt tải: 16

download now Hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiếnpháp năm 1992

 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp

  Đăng bởi: Lylysal Số trang: | Số trang: 26

Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 2729
⬇ Lượt tải: 20

download now Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp

 • Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ...

  Đăng bởi: citd133nct Số trang: | Số trang: 11

Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 598
⬇ Lượt tải: 16

download now Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ta

 • Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm ...

  Đăng bởi: jennycandy032 Số trang: | Số trang: 142

Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm ...

📎 Số trang: | Số trang: 142
👁 Lượt xem: 425
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay

 • Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế của các hộ nông ...

  Đăng bởi: ngocanhvntd Số trang: | Số trang: 54

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế của các hộ nông ...

📎 Số trang: | Số trang: 54
👁 Lượt xem: 323
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất sản xuất do công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh Huyện Hiệp Hoà Tỉnh Bắc Giang

TÀI LIỆU NỔI BẬT