Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam - Tải tài liệu ->

Lượt xem: 401
Lượt tải: 17
Số trang: 9
Kích thước: 93 Kb
Định dạng :
docx
Kích thước :
93 Kb
Số trang:
9
Tài liệu dạng :
Luận văn, đồ án, báo cáo
Upload bởi:
socola12_12

Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

A. ĐẶT VẤN ĐỀ.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

I. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

1. Khái quát về luật hành chính.

2. Khái quát về hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

II. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN_CHỦ NGHĨA MÁC_LÊNIN.

III. PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

1. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

1.1 Luật hành chính là cơ sở cho hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

1.2 Luật hành chính là căn cứ pháp lí xử phạt các hành vi xâm phạm tới trật tự quản lí hành chính nhà nước. ( căn cứ đánh giá hành vi vi phạm trật tự quản lí

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt ...

  Đăng bởi: dadadas Số trang: | Số trang: 5

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 39404
⬇ Lượt tải: 173

download now Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt Nam

 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

  Đăng bởi: iam_t0m Số trang: | Số trang: 16

Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 6844
⬇ Lượt tải: 21

download now Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

  Đăng bởi: longnguyen_hud Số trang: | Số trang: 16

Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 591
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

 • Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong ...

  Đăng bởi: xswingtrader Số trang: | Số trang: 11

Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 465
⬇ Lượt tải: 17

download now Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

 • Quản lý hành chính nhà nước và giáo dục

  Đăng bởi: trungdelphi Số trang: | Số trang: 14

Quản lý hành chính nhà nước và giáo dục

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 504
⬇ Lượt tải: 16

download now Quản lý hành chính nhà nước và giáo dục

 • Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

  Đăng bởi: quachanh87 Số trang: | Số trang: 13

Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 309
⬇ Lượt tải: 17

download now Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

 • Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

  Đăng bởi: leevinh1977 Số trang: | Số trang: 3

Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

📎 Số trang: | Số trang: 3
👁 Lượt xem: 469
⬇ Lượt tải: 17

download now Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

TÀI LIỆU NỔI BẬT