Cặp phạm trù Nguyên nhân và kết quả: một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị - Tải tài liệu ->

Lượt xem: 698
Lượt tải: 19
Số trang: 10
Kích thước: 45 Kb
Định dạng :
pdf, docx
Kích thước :
45 Kb
Số trang:
10
Loại tài liệu :
Luận văn, đồ án, báo cáo
Upload bởi:
vuhuybinha4

Cặp phạm trù Nguyên nhân và kết quả: một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị

Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước . Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường . Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường , nền kinh tế sẽ bị thiệt hại trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững . Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đẩy mạnh quá trình đô thị hoá dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm .

kết cấu gồm:

Phần I : Lời nói đầu .

Phần II : Nội dung .

I, Vận dụng lý luận thực tiễn triết học :

1. Cặp phạm trù Nguyên nhân và kết quả :

2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

II, Vận dụng vào thực tế :

1. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị .

2. Hiện trạng hậu quả của ô nhiễm môi trường đô thị .

III , Một số mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn

Phần III : Kết luận chung.

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
TÀI LIỆU NỔI BẬT