Hạch toán kế toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoạt động này ở Việt Nam 1 - Tải tài liệu ->

Lượt xem: 2186
Lượt tải: 16
Số trang: 24
Định dạng :
docx
Kích thước :
Chưa xác định
Số trang:
24
Tài liệu dạng :
Luận văn, đồ án, báo cáo
Upload bởi:
ijifog

Hạch toán kế toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoạt động này ở Việt Nam 1

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá là hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hoá. Thông qua mua bán, trao đổi hàng hóa XNK mà mỗi nước tham gia vào thị trường quốc tế có thể thực hiện một cách có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đối tượng của hoạt động xuất nhập khẩu là các loại hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trừ những mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất nhập khẩu và những mặt hàng tạm ngừng xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp có thể tiến hành xuất nhập khẩu theo phương thức trực tiếp (trực tiếp quan hệ, giao dịch, kí kết hợp đồng, thanh toán…) hay phương thức uỷ thác hoăc kết hợp cả trực tiếp cả uỷ thác. Thông thường, phương thức trực tiếp được sử dụng khi doanh nghiệp có đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng, am hiểu đối tác và am hiểu thị trường cũng như mặt hàng xuất nhập khẩu. Ngược lại, nếu chưa thực sự am hiểu thị trường hay bạn hàng mới với những mặt hàng mới hoặc chưa đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có thể tiến hành xuất nhập khẩu hàng hoá theo phương thức uỷ thác. Trong điều kiện như nước ta hiện nay còn khó khăn về mọi mặt thì hoat động xuất nhập khẩu uỷ thác là một trong những hoạt động quan trọng và chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong đề tài nghiên cứu này em chỉ đề cập đến phương pháp : “Hạch toán kế toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoạt động này ở Việt Nam.”

Kết cấu đề tài:

Phần 1: Những vấn đề cơ bản về hạch toán xuất nhập khẩu ủy thác tại đơn vị ủy thác và đơn vị nhận ủy thác

Phần 2: Đánh giá, nhận xét, kiến nghị về phương pháp kế toán hàng hóa xuất nhập khẩu ủy thác tại đơn vị ủy thác và nhận ủy thác

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: thuonga14 Số trang: | Số trang: 25

phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 35
⬇ Lượt tải: 16

download now phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

 • Phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: toiyeudautuckvn Số trang: | Số trang: 25

Phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 139
⬇ Lượt tải: 16

download now Phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

 • phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: huuluatdhl Số trang: | Số trang: 25

phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

 • phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: ttdnphuong Số trang: | Số trang: 25

phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

 • phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: Bop0311 Số trang: | Số trang: 25

phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

 • phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: luuluuly2006 Số trang: | Số trang: 25

phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 187
⬇ Lượt tải: 16

download now phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

 • phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: gupiaole Số trang: | Số trang: 25

phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

TÀI LIỆU NỔI BẬT