Tiểu phẩm Về Môi trường

Định dạng: zip | Số trang: 4 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 50 Kb | Thành viên upload: hanmanhnguyen2

TIỂU PHẨM: THẦN VỆ SINH VỚI MÔI TRƯỜNG Kịch bản: Phân vai: Kator Phước: Thần Vệ Sinh. Pi năng Trường : quân sư. Kator Thị Hiệp: Môi trường Rừng. Chamalea Thị Mỹ: Môi trường Nước. Hồ Minh Trúc Viên: Môi trường Không Khí. Trên sân khấu để sẵn: 1 cái ghế.Quân sư: ( đi ra và loa) Loa loa. . . . hôm nay thần Vệ sinh đến thăm huyện Bác Ái đề nghe báo cáo tình hình vệ sinh của huyện nhà. Vậy đề nghị các vị Môi trường hãy mau về chầu thần. loa. . . .Tiếng vọng: Thần Vệ sinh giáng lâm!Tất cả: ( bước vào quỳ tâu) Chúng cháu xin kính chào thần Vệ sinh!TVS: Miễn lễ. miễn lễ. Ta truyền cho các khanh đứng, còn Ta quỳ, í lộn, Ta ngồi ( nhìn quanh) Ủa, chứ người lớn đâu cả rồi, mà Ta thấy toàn là thiếu nhi không vậy?Tất cả: Dạ. Ba mẹ chúng...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tổng hợp
Tiểu phẩm Về Môi trường TIỂU PHẨM: THẦN VỆ SINH VỚI MÔI TRƯỜNG Kịch bản: Phân vai: Kator Phước: Thần Vệ Sinh. Pi năng Trường : quân sư. Kator Thị Hiệp: Môi trường Rừng. Chamalea Thị Mỹ: Môi trường Nước. Hồ Minh Trúc Viên: Môi trường Không Khí. Trên sân khấu để sẵn: 1 cái zip Đăng bởi
5 stars - 376214 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: hanmanhnguyen2 - 17/03/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiểu phẩm Về Môi trường