Thông tư liên tịch số 35

Định dạng: doc | Số trang: 5 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 77 Kb | Thành viên upload: traihaiphong_8x

THÔNG TƯ LIÊN TỊCHCỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ SỐ 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNVNGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC Ở CÁCCƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬPCăn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội; Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3091/VPCP-KG ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ giao...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: traihaiphong_8x
Số trang: 5
Lượt xem: 66
Lượt tải: 2
download now Thông tư liên tịch số 35
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: changtinhyeu87 | Số trang: 5
Lượt xem: 32
Lượt tải: 3
download now Thông tư liên tịch
Đăng bởi: vidicojsc | Số trang: 5
Lượt xem: 60
Lượt tải: 11
download now Thông tư liên tịch 26ttlt
Đăng bởi: Huan3188 | Số trang: 5
Lượt xem: 49
Lượt tải: 12
download now Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN BYT
Đăng bởi: mocxi | Số trang: 5
Lượt xem: 35
Lượt tải: 3
download now Thông tư liên tịch số 43 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT
Đăng bởi: hanhmai | Số trang: 10
Lượt xem: 40
Lượt tải: 9
download now Thông tư liên tịch số 49 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT
Đăng bởi: viethung1301 | Số trang: 7
Lượt xem: 90
Lượt tải: 9
download now Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT
Đăng bởi: ktxdhoabinh | Số trang: 6
Lượt xem: 37
Lượt tải: 9
download now Thông tư 35
Tổng hợp
Thông tư liên tịch số 35 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHCỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ SỐ 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNVNGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC Ở CÁCCƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬPCăn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của doc Đăng bởi
5 stars - 375143 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: traihaiphong_8x - 28/08/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thông tư liên tịch số 35