Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT

Định dạng: doc | Số trang: 7 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 77 Kb | Thành viên upload: viethung1301

LIÊN TỊCHBỘ TÀI CHÍNH – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO–––––––––––Số: 31 /2007/TTLT/BTC-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2007THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn công tác quản lý tài chínhđối với Olympic Toán học Quốc tế tại Việt Nam năm 2007Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án tổ chức Olympic Toán học quốc tế lần thứ 48 năm 2007 tại Việt nam;Theo thông lệ các kỳ Olympic Toán học quốc tế;Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT

  Đăng bởi: viethung1301 Số trang: 7

Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 175
⬇ Lượt tải: 9

download now Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Thông tư liên tịch số 43 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT

  Đăng bởi: mocxi Số trang: | Số trang: 5

Thông tư liên tịch số 43 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 60
⬇ Lượt tải: 3

download now Thông tư liên tịch số 43 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT

 • Thông tư liên tịch số 49 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT

  Đăng bởi: hanhmai Số trang: | Số trang: 10

Thông tư liên tịch số 49 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 68
⬇ Lượt tải: 9

download now Thông tư liên tịch số 49 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT

 • Thông tư 32 của Bộ GD ĐT

  Đăng bởi: pham78 Số trang: | Số trang: 10

Thông tư 32 của Bộ GD ĐT

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 95
⬇ Lượt tải: 5

download now Thông tư 32 của Bộ GD ĐT

 • Thông tư 07 của Bộ GD ĐT

  Đăng bởi: tran_manh_1992 Số trang: | Số trang: 6

Thông tư 07 của Bộ GD ĐT

📎 Số trang: | Số trang: 6
👁 Lượt xem: 61
⬇ Lượt tải: 9

download now Thông tư 07 của Bộ GD ĐT

 • Thông tư 58 Bộ GD ĐT

  Đăng bởi: huyvina2010 Số trang: | Số trang: 12

Thông tư 58 Bộ GD ĐT

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 51
⬇ Lượt tải: 9

download now Thông tư 58 Bộ GD ĐT

 • Chỉ thị của Bộ GD và ĐT

  Đăng bởi: son Số trang: | Số trang: 11

Chỉ thị của Bộ GD và ĐT

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 42
⬇ Lượt tải: 9

download now Chỉ thị của Bộ GD và ĐT

 • Thông báo của Bộ GD ĐT về khen thưởng 2009

  Đăng bởi: zjn_zjn_01 Số trang: | Số trang: 1

Thông báo của Bộ GD ĐT về khen thưởng 2009

📎 Số trang: | Số trang: 1
👁 Lượt xem: 36
⬇ Lượt tải: 3

download now Thông báo của Bộ GD ĐT về khen thưởng 2009

Tổng hợp
Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT LIÊN TỊCHBỘ TÀI CHÍNH – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO–––––––––––Số: 31 /2007/TTLT/BTC-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2007THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn công tác quản lý tài chínhđối với Olympic doc Đăng bởi
5 stars - 375142 reviews
Thông tin tài liệu 7 trang Đăng bởi: viethung1301 - 25/09/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT