Tìm tài liệu

Mau DON XIN DI HOC LAI Danh cho HS

Mẫu ĐƠN XIN ĐI HỌC LẠI Dành cho HS

Upload bởi: titilun

Mã tài liệu: 363802

Số trang: 1

Định dạng: doc

Dung lượng file: 25 Kb

Chuyên mục: Tổng hợp

Info

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN HỌC LẠIKính gửi:…………………………………………………..Tên em là Ngày sinh: ……………………………………………………Hộ khẩu thường trú: .Hiện đang học lớp: ………………………………………………………Khóa học:……………………………tại trường.....Trong năm học em có làm đơn xin tạm nghỉ học học kỳ. Vì lý do và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: /…..ngày….tháng……năm …… Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép em được trở lại trường tiếp tục học.Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu.…, ngày ….. tháng …..năm 20 Người làm đơn(ký tên, ghi rõ họ tên)Xác nhận của địa phương(về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương)Ý kiến của khoa...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Mẫu ĐƠN XIN ĐI HỌC LẠI Dành cho HS
  • Mẫu ĐƠN XIN ĐI HỌC LẠI Dành cho HS

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đơn xin học lại

Upload: bui_hoang_86

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 233
Lượt tải: 6

Mẫu đơn xin thôi học

Upload: hdgtvt

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 208
Lượt tải: 14

Đơn xin đi học Đại Học

Upload: hoangtq_hoang

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 303
Lượt tải: 5

Đơn xin cấp lại học bạ

Upload: trungphamvan

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 3071
Lượt tải: 29

Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS

Upload: ttanhgrandis

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 2973
Lượt tải: 21

Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp

Upload: jumparoundboy

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 1022
Lượt tải: 18

Mẫu đơn xin trợ cấp Đại học

Upload: thienmenh1001

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 188
Lượt tải: 11

Mẫu đơn xin miễn giảm học phí

Upload: khac_duc18d2

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 1102
Lượt tải: 18

Mẫu đơn xin bảo lưu học

Upload: skeletonblood

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 225
Lượt tải: 5

Mẫu đơn xin phép

Upload: logunkent

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 174
Lượt tải: 11

Đơn xin kiểm tra lại

Upload: ngocvan74

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 845
Lượt tải: 9

Mẫu đơn xin nhận học bổng Doãn Tới

Upload: Thuhanginsurance

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 426
Lượt tải: 7

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Mẫu ĐƠN XIN ĐI HỌC LẠI Dành cho HS

Upload: titilun

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 325
Lượt tải: 12

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
Mẫu ĐƠN XIN ĐI HỌC LẠI Dành cho HS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN HỌC LẠIKính gửi:…………………………………………………..Tên em là Ngày sinh: ……………………………………………………Hộ khẩu thường trú: .Hiện đang học lớp: ………………………………………………………Khóa học:……………………………tại trường.....Trong doc Đăng bởi
5 stars - 363802 reviews
Thông tin tài liệu 1 trang Đăng bởi: titilun - 05/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/07/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mẫu ĐƠN XIN ĐI HỌC LẠI Dành cho HS