Hướng dẫn số 20 HD BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Định dạng: doc | Số trang: 4 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 68 Kb | Thành viên chia sẻ: nguyenhoaikhanh76 | Sửa đổi lần cuối: 10/09/2011

Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW, ngày 10/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ươngvề đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên A - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU- Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để cấp uỷ các cấp đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng.- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng kết công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị.- Các cấp uỷ đảng cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cho đảng viên; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 68 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Hướng dẫn số 20 HD BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Tài liệu phổ thông Tổng hợp
Hướng dẫn số 20 HD BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW, ngày 10/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ươngvề đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên A - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU- Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để cấp uỷ các cấp đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, ... doc Đăng bởi
5 stars - 356930 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: nguyenhoaikhanh76 - 10/09/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/05/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hướng dẫn số 20 HD BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên