Bankiem diem Đảng Viên cuối năm

Định dạng: doc | Số trang: 2 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 42 Kb | Thành viên upload: rocka307

ĐẢNG BỘ XÃ LUÂN GIÓICHI BỘ 17ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMLuân Giói, ngày 14 tháng 12 năm 2010 BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN NĂM 2010 - Họ và tên: Lò Văn Tuân - Đơn vị công tác: THCS Luân Giói - Chức vụ: Đảng viên - Hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 17, Đảng bộ xã Luân Giói. Thực hiện theo kế hoạch của Đảng Ủy xã Luân Giói “về việc kiểm điểm đảng viên và nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2010” Tôi xin kiểm điểm tự phê bình, nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao với những ưu, khuyết điểm sau:I/Về ưu điểm:1/ Về tư tưởng chính trị: -Bản thân có sự lập trường tư tưởng vững vàng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nói và làm theo nghị quyết của chi bộ, ý thức chấp hành theo điều lệ Đảng, tham gia...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tổng hợp
Bankiem diem Đảng Viên cuối năm ĐẢNG BỘ XÃ LUÂN GIÓICHI BỘ 17ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMLuân Giói, ngày 14 tháng 12 năm 2010 BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN NĂM 2010 - Họ và tên: Lò Văn Tuân - Đơn vị công tác: THCS Luân Giói - Chức vụ: Đảng viên - Hiện đang doc Đăng bởi
5 stars - 340386 reviews
Thông tin tài liệu 2 trang Đăng bởi: rocka307 - 24/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bankiem diem Đảng Viên cuối năm