Tai lieu Srem cho cac hieu truong

Định dạng: doc | Số trang: 371 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 9,439 Kb | Thành viên upload: h17863

 MỤC LỤCLời nói đầu 11Giới thiệu quyển 2 15Chương I CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU VÀ CÁC THUẬT NGỮ 16Cách sử dụng tài liệu 16Các thuật ngữ 17Các ký hiệu sử dụng trong sơ đồ quy trình 30Các từ viết tắt sử dụng trong tài liệu 33Chương II CÁC NGHIỆP VỤ THEO THỜI GIAN 34A. Nghiệp vụ thường xuyên 341. Cả năm 342. Hàng quý 343. Hàng tháng 344. Hàng tuần 35B. Nghiệp vụ đặc thù theo tháng 35C. Nghiệp vụ đột xuất 37Chương III 38CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ THEO TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC 38A. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 38a.1 Hành chính quản trị 38a.1.1 Quản lý văn bản đi 38a.1.2 Quản lý văn bản đến 40a.1.3 Lưu trữ hồ sơ học sinh 41a.1.4 Trả hồ sơ học sinh 42a.1.5 Cấp giấy chứng nhận học lực 44a.1.6 Phát bằng tốt nghiệp 46a.1.7 Lập sổ đăng bộ 48a.1.8 Lập kế hoạch phát triển GD và dự toán thu-chi NS hàng...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Sinh Học Sinh học Lớp 9
Tai lieu Srem cho cac hieu truong  MỤC LỤCLời nói đầu 11Giới thiệu quyển 2 15Chương I CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU VÀ CÁC THUẬT NGỮ 16Cách sử dụng tài liệu 16Các thuật ngữ 17Các ký hiệu sử dụng trong sơ đồ quy trình 30Các từ viết tắt sử dụng trong tài liệu 33Chương II CÁC NGHIỆP VỤ THEO doc Đăng bởi
5 stars - 464810 reviews
Thông tin tài liệu 371 trang Đăng bởi: h17863 - 27/09/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tai lieu Srem cho cac hieu truong