Giáo an 1

Định dạng: doc | Số trang: 371 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 2,678 Kb | Thành viên upload: becauseiloveu0606

Ngày soạn: Ngày dạy:Tiết 1 PHẦN I- DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCHƯƠNG I- CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐENBài 1: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌCI. MỤC TIÊU.1. Kiến thức: - Học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.- Hiểu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen.- Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học.2. Kỹ năng. - Rèn kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.- Phát triển tư duy phân tích, so sánh.3. Thái độ. Xây dựng ý thức tự giác trong học tập.II. CHUẨN BỊ.1. Gv: - Tranh phóng to hình 1.2.- Tranh ảnh hay chân dung Menđen.2. Hs: Sgk, sbt…III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: 9ª1: 9ª2:2. Kiểm tra3. Nội dung bài mới:* Mở bài: Di truyền học tuy mới hình thành...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Sinh Học Sinh học Lớp 9
Giáo an 1 Ngày soạn: Ngày dạy:Tiết 1 PHẦN I- DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCHƯƠNG I- CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐENBài 1: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌCI. MỤC TIÊU.1. Kiến thức: - Học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.- Hiểu được công lao to lớn doc Đăng bởi
5 stars - 463829 reviews
Thông tin tài liệu 371 trang Đăng bởi: becauseiloveu0606 - 07/10/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giáo an 1