2020 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học

Định dạng: doc | Số trang: 22 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 339 Kb | Thành viên upload: hganhtuan48

Câu 1.Căn cứ vào sơ đồ sau của một hệ sinh thái: Sinh vật nào có sinh khối lớn nhất? A. Sinh vật ăn tạp. B. Sinh vật ăn cỏ. C. Sinh vật phân hủy. D. Sinh vật sản xuất. Câu 2.Thứ tự các phân tử tham gia vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin như thế nào? A. mARN tARN ADN Polypeptit. B. ADN mARN Polypeptit tARN. C. tARN Polypeptit ADN mARN. D. ADN mARN tARN Polypeptit. Câu 3.Các enzym nào tham gia vào việc sửa chữa các tiền đột biến? A. Reparaza, Ligaza. B. ADN-Polymeraza, Ligaza. C. Ligaza, Prôlêaza. D. ADN-Polymeraza. Câu 4.Đột biến nào có thể mất đi trong quá trình sinh sản sinh dưỡng? A. Đột biến tiền phôi. B. Đột biến sôma trội. C. Đột biến sôma lặn. D. Đột biến giao tử. Câu 5.Biến dị nào không làm thay đổi cấu trúc của gen? A. Biến dị tổ hợp. B. Biến dị đột biến....
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • 2020 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học

  Đăng bởi: hganhtuan48 Số trang: 22

2020 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 961
⬇ Lượt tải: 26

download now 2020 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12

  Đăng bởi: galoi8x Số trang: | Số trang: 158

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12

📎 Số trang: | Số trang: 158
👁 Lượt xem: 388
⬇ Lượt tải: 17

download now Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12

 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 HKI

  Đăng bởi: thienvn89 Số trang: | Số trang: 37

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 HKI

📎 Số trang: | Số trang: 37
👁 Lượt xem: 543
⬇ Lượt tải: 16

download now Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 HKI

 • 120 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12

  Đăng bởi: tuanphany Số trang: | Số trang: 23

120 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 112
⬇ Lượt tải: 4

download now 120 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12

 • Sinh 368 câu hỏi trắc nghiệm

  Đăng bởi: chiennx Số trang: | Số trang: 22

Sinh 368 câu hỏi trắc nghiệm

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 89
⬇ Lượt tải: 4

download now Sinh 368 câu hỏi trắc nghiệm

 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh 12

  Đăng bởi: phammaihn Số trang: | Số trang: 19

Bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh 12

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 162
⬇ Lượt tải: 1

download now Bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh 12

 • 2500 câu hỏi trắc nghiệm sinh 12

  Đăng bởi: ck_republic

2500 câu hỏi trắc nghiệm sinh 12

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 409
⬇ Lượt tải: 18

download now 2500 câu hỏi trắc nghiệm sinh 12

 • 682 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 có đáp án

  Đăng bởi: Hainhi2002 Số trang: | Số trang: 62

682 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 có đáp án

📎 Số trang: | Số trang: 62
👁 Lượt xem: 1216
⬇ Lượt tải: 23

download now 682 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 có đáp án

Sinh Học Sinh học Lớp 12
2020 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học Câu 1.Căn cứ vào sơ đồ sau của một hệ sinh thái: Sinh vật nào có sinh khối lớn nhất? A. Sinh vật ăn tạp. B. Sinh vật ăn cỏ. C. Sinh vật phân hủy. D. Sinh vật sản xuất. Câu 2.Thứ tự các phân tử tham gia vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin như thế doc Đăng bởi
5 stars - 467468 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: hganhtuan48 - 06/11/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: 2020 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học