579 câu trắc nghiệm đáp án theo chương bài Sinh học 10

Định dạng: rar | Số trang: 132 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 542 Kb | Thành viên upload: nghianguyenthe

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG.CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG.1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại?A. Quần thểB. Quần xã C. Cơ thểD. Hệ sinh thái 2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là: A. Sinh quyếnB. Hệ sinh thái C. LoàiD. Hệ cơ quan 3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:A. Hệ cơ quanB. Mô C. Cơ thểD. Cơ quan 4. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan?A. TimB. Phổi C. RibôxômD. Não bộ 5. Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên?A. Quần thể C. Quần xã B. Loài D. Sinh quyển 6. Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống? A. Trao đổi chấtB. Sinh trưởng và phát triển C. Cảm ứng...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 542 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

579 câu trắc nghiệm đáp án theo chương bài Sinh học 10
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sinh Học Sinh học Lớp 10
579 câu trắc nghiệm đáp án theo chương bài Sinh học 10 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG.CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG.1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại?A. Quần thểB. Quần xã C. Cơ thểD. Hệ sinh thái 2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là: A. Sinh zip Đăng bởi
5 stars - 465029 reviews
Thông tin tài liệu 132 trang Đăng bởi: nghianguyenthe - 23/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: 579 câu trắc nghiệm đáp án theo chương bài Sinh học 10