SKKN Một số hình thức rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ 18 24 tháng

Định dạng: doc | Số trang: 27 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 268 Kb | Thành viên upload: anhduc0305

PHẦN IPHẦN MỞ ĐẦUI. Lý do chọn đề tài:Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là: “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” thì trước hết nhiệm vụ của giáo dục phải đào tạo ra được những con người mới xã hội chủ nghĩa và con người đó phải được phát triển toàn diện.Chính vì nhiệm vụ nặng nề được đặt ra cho ngành giáo dục mà sự nghiệp giáo dục của những năm gần đây đã được quan tâm và chú trọng hơn. Đặc biệt là giáo dục mầm non là hệ thống đầu tiên của giáo dục quốc dân, nó là nền tảng đầu tiên trong suốt quá trình giáo dục đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa.Để thực hiện tốt những mục tiêu cơ bản của mình thì ngành học mầm non phải không ngừng đổi mới và phát triển về mọi...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 268 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

SKKN Một số hình thức rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ 18 24 tháng
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Mẫu giáo, Mầm non
SKKN Một số hình thức rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ 18 24 tháng PHẦN IPHẦN MỞ ĐẦUI. Lý do chọn đề tài:Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là: “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” thì trước hết nhiệm vụ của giáo dục phải đào tạo ra được những con người mới xã hội chủ doc Đăng bởi
5 stars - 424511 reviews
Thông tin tài liệu 27 trang Đăng bởi: anhduc0305 - 15/06/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: SKKN Một số hình thức rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ 18 24 tháng