Quyết đinh thành lập ban thanh tra nhân dân

Định dạng: doc | Số trang: 2 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 34 Kb | Thành viên upload: nguyenthanhcongvn

CĐCS TRƯỜNG MN THANH BÌNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02 /QĐ-CĐCSMNTB Yên Bái, ngày 13 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Ban thanh tra nhân dânNhiệm kỳ 2010 - 2012Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của trường Mâmg non Thanh BìnhCăn cứ công văn số: 44/HD-CĐGD ngày 30 tháng 8 năm 2010 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2012 và Hội nghị cán bộ công chức hàng nămCăn cứ quyền hạn của ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Mầm non Thanh BìnhXét đề nghị của Hiệu trưởng trường Mầm non thanh BìnhQUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Thành lập Ban thanh tra nhân dân trường Mầm non Thanh Bình gồm các bà (Có danh sách kèm theo)Điều 2: Ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ lên kế hoạch xây dựng và...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Mẫu giáo, Mầm non
Quyết đinh thành lập ban thanh tra nhân dân CĐCS TRƯỜNG MN THANH BÌNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02 /QĐ-CĐCSMNTB Yên Bái, ngày 13 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Ban thanh tra nhân dânNhiệm kỳ 2010 - 2012Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học doc Đăng bởi
5 stars - 424170 reviews
Thông tin tài liệu 2 trang Đăng bởi: nguyenthanhcongvn - 19/09/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quyết đinh thành lập ban thanh tra nhân dân