Phiếu đánh giá tiết dạy giáo viên mầm non

Định dạng: doc | Số trang: 14 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 145 Kb | Thành viên upload: cuongqlkd

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN MẦM NONHọ và tên: ……………………………………………………………………………….Đơn vị: …………………………………………………………………………………..Tên tiết dạy hoặc hoạt động:……………………………………………………………..Độ tuổi của trẻ: 3 tuổi…….; 4 tuổi ………5 tuổi………HS………/ Lớp….....Họ và tên người đánh giá:1/ …………………………………..đơn vị …………………………...chức vụ………..2/ ……………………………………Đơn vị…………………………..chức vụ………...3/…………………………………….Đơn vị…………………………..chức vụ………...Đánh giá tiết dạy và hoạt động:Chuẩn bị cho tiết dạy:……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nội dung tiết dạy: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….Phương pháp đã thực hiện:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết quả trên trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Xếp loại chung:……………………...Chữ ký của giáo viên Ngày …….tháng………năm 2012 Người đánh giá.Diễn biến nội dung hoạt động hoặc tiết dạyNhận xét
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Mẫu giáo, Mầm non
Phiếu đánh giá tiết dạy giáo viên mầm non PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN MẦM NONHọ và tên: ……………………………………………………………………………….Đơn vị: …………………………………………………………………………………..Tên tiết dạy hoặc hoạt động:……………………………………………………………..Độ tuổi của trẻ: 3 tuổi…….; 4 tuổi ………5 tuổi………HS………/ doc Đăng bởi
5 stars - 423748 reviews
Thông tin tài liệu 14 trang Đăng bởi: cuongqlkd - 09/10/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phiếu đánh giá tiết dạy giáo viên mầm non