Kế hoạch ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

Định dạng: doc | Số trang: 5 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 62 Kb | Thành viên upload: thich_nhay_tau

PGD -ĐT PHÚ TÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TH”B”HOÀ LẠC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /KH.BHL Hoà Lạc , ngày 15 tháng 7 năm 2010.KẾ HOẠCHNGÀY TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ EM ĐẾN TRƯỜNGNĂM HỌC : 2010 – 2011.I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :Thuận lợi :Được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương về cuộc vận động Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường.Sự hỗ trợ tích cực của Hội Cha mẹ học sinh.Nhận thức của anh em CBGVNV có nhiều chuyển biến tích cực.Khó khăn :Một số gia đình đi làm ăn xa phải mang con theo làm ảnh hưởng phần nào đến công tác vận động.Một số lớp có giáo viên nằm trong diện thai sản,thuyên chuyển nên phần nào cũng gặp kho khăn trong công tác huy động đầu nămù Một bộ phận gia đình học sinh gặp khó khăn, cần có sự trợ giúp của...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Mẫu giáo, Mầm non
Kế hoạch ngày toàn dân đưa trẻ đến trường PGD -ĐT PHÚ TÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TH”B”HOÀ LẠC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /KH.BHL Hoà Lạc , ngày 15 tháng 7 năm 2010.KẾ HOẠCHNGÀY TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ EM ĐẾN TRƯỜNGNĂM HỌC : 2010 – 2011.I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :Thuận lợi :Được sự doc Đăng bởi
5 stars - 421198 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: thich_nhay_tau - 09/11/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kế hoạch ngày toàn dân đưa trẻ đến trường