Hướng dẫn số 01 HD TW ngày 05 01 2012 của Ban Bí thư về 1 số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng

Định dạng: doc | Số trang: 20 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 217 Kb | Thành viên upload: trongnhi03

Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ ĐảngBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGSố 01 - HD/TWĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012 HƯỚNG DẪN một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng---------------     Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 45-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI;-    Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI,Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng như sau :1-    Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt1.1- Về tuổi đờiChỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi (tính theo năm) khi đủ các điều kiện sau...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Mẫu giáo, Mầm non
Hướng dẫn số 01 HD TW ngày 05 01 2012 của Ban Bí thư về 1 số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ ĐảngBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGSố 01 - HD/TWĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012 HƯỚNG DẪN một số vấn đề cụ thể thi hành Điều doc Đăng bởi
5 stars - 420681 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: trongnhi03 - 13/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hướng dẫn số 01 HD TW ngày 05 01 2012 của Ban Bí thư về 1 số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng