Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường

Định dạng: doc | Số trang: 1 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 134 Kb | Thành viên upload: lvcuong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hanh phúcGIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỜNG THCS NGÁN CHIÊNChứng nhận giáo viên: ..... Đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.Năm học 2011-2012-----(((----- Ngán Chiên, ngày 18 tháng 11 năm 2011 HIỆU TRƯỞNG Quyết định chứng nhận số: 16/2011/QĐ-THCS Vào sổ khen chứng nhận ngày:19/11/2011 Đỗ Minh Dương...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tài liệu phổ thông Mẫu giáo, Mầm non
Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hanh phúcGIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỜNG THCS NGÁN CHIÊNChứng nhận giáo viên: ..... Đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.Năm học 2011-2012-----(((----- Ngán Chiên, ngày 18 tháng 11 năm 2011 HIỆU TRƯỞNG Quyết định chứng nhận số: 16/2011/QĐ-THCS ... doc Đăng bởi
5 stars - 419932 reviews
Thông tin tài liệu 1 trang Đăng bởi: lvcuong - 05/02/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 01/10/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường