Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường

Định dạng: doc | Số trang: 1 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 134 Kb | Thành viên upload: lvcuong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hanh phúcGIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỜNG THCS NGÁN CHIÊNChứng nhận giáo viên: ..... Đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.Năm học 2011-2012-----(((----- Ngán Chiên, ngày 18 tháng 11 năm 2011 HIỆU TRƯỞNG Quyết định chứng nhận số: 16/2011/QĐ-THCS Vào sổ khen chứng nhận ngày:19/11/2011 Đỗ Minh Dương...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Mẫu giáo, Mầm non
Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hanh phúcGIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỜNG THCS NGÁN CHIÊNChứng nhận giáo viên: ..... Đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.Năm học 2011-2012-----(((----- Ngán Chiên, ngày 18 tháng 11 năm 2011 HIỆU doc Đăng bởi
5 stars - 419932 reviews
Thông tin tài liệu 1 trang Đăng bởi: lvcuong - 05/02/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường