Danh muc Van ban pho cap 2010 doc

Định dạng: doc | Số trang: 1 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 32 Kb | Thành viên upload: lecuong76

Các quyết định vàVăn bản quy địnhThực hiện chương trình phổ cập1. Luật giáo dục ngày 14/6/2005Thông tư 14/ GD-ĐT ngày 5/8/1997 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra đánh giá kết quả chống mù chữ và PCGDTHQuyết định 28/1991/QĐ-BGD DDDT ngày 23/6/1999 của Bộ trưởng Bộ GD DDT về việc ban hành quy định, kiểm tra đánh giá và công nhận PCGDTH đúng độ tuổi4. Thông tư 36/2009/TT-BGD ĐT ngày 04/12/2009 của Bộ GD-ĐT ban hành quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và PCGDTH đúng độ tuổi; 5. Thực hiện công văn số 9547/BGD&ĐT–GDTH về việc Hướng dẫn hồ sơ học sinh khuyết tật học hoà nhập ngày 13/10/2008 của Bộ GD&ĐT. 6. Quyết định 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/5/2006 và nâng dần chất lượng Giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật. 7. Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Mẫu giáo, Mầm non
Danh muc Van ban pho cap 2010 doc Các quyết định vàVăn bản quy địnhThực hiện chương trình phổ cập1. Luật giáo dục ngày 14/6/2005Thông tư 14/ GD-ĐT ngày 5/8/1997 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra đánh giá kết quả chống mù chữ và PCGDTHQuyết định doc Đăng bởi
5 stars - 415804 reviews
Thông tin tài liệu 1 trang Đăng bởi: lecuong76 - 22/07/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Danh muc Van ban pho cap 2010 doc