Chuẩn kiến thức kỹ năng môn Lịch sử THCS

Định dạng: doc | Số trang: 92 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 935 Kb | Thành viên upload: damvmbkav

CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN LỊCH SỬ BẬC THCSLỚP 6Mở đầu: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì? Xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển. Vậy Lịch sử là gì? - Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. - Lịch sử còn là một khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu và khôi phục lại quá khứ của con người và xã hội loài người. 2. Mục đích học tập Lịch sử là gì? - Trước hết, học lịch sử để biết được gốc tích, cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước, dân tộc mình. - Từ hiểu biết ấy, chúng ta phải trân trọng và tự hào trước cuộc sống đấu tranh và lao động sáng tạo của dân tộc mình và của cả loài người trong quá khứ xây dựng nên xã hội văn minh như ngày nay. - Để hiểu được...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Mẫu giáo, Mầm non
Chuẩn kiến thức kỹ năng môn Lịch sử THCS CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN LỊCH SỬ BẬC THCSLỚP 6Mở đầu: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì? Xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển. Vậy Lịch sử là gì? - Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. - Lịch sử còn là một khoa doc Đăng bởi
5 stars - 415202 reviews
Thông tin tài liệu 92 trang Đăng bởi: damvmbkav - 23/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chuẩn kiến thức kỹ năng môn Lịch sử THCS