Báo cáo thành tích lao động tiên tiến

Định dạng: doc | Số trang: 3 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 59 Kb | Thành viên upload: trunghnpc

PHÒNG GIÁO DỤC CẦU KÈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTruờng Trung Học Cơ Sở Thông Hòa Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ---------------------BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂNDanh Hiệu Lao Động Tiến Tiến Năm học : 2009 - 2010Họ và tên: NGUYỄN HỮU LỘC . Nam (nữ): NamNgày, tháng, năm sinh: 13 / 08 / 1968Quê quán: Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long.Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học Sư Phạm ToánChức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường trung học cơ sở Thông Hòa. Thành tích đạt được trong năm :Qua một năm công tác, dựa trên chỉ tiêu điều kiện đầu năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và căn cứ chỉ tiêu của ngành. Bản thân tôi nhận thấy đạt được một số thành tích sau: I- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM . Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ đựơc giao, đạt năng suất và...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Mẫu giáo, Mầm non
Báo cáo thành tích lao động tiên tiến PHÒNG GIÁO DỤC CẦU KÈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTruờng Trung Học Cơ Sở Thông Hòa Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ---------------------BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂNDanh Hiệu Lao Động Tiến Tiến Năm học : 2009 - 2010Họ và tên: NGUYỄN HỮU LỘC . Nam doc Đăng bởi
5 stars - 413668 reviews
Thông tin tài liệu 3 trang Đăng bởi: trunghnpc - 05/04/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thành tích lao động tiên tiến