Bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên mới

Định dạng: doc | Số trang: 4 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 46 Kb | Thành viên upload: chungtruongkysublogspotcom

BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊCHO ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP – ĐỢT 2/2011Câu hỏi: Quan điểm của Đảng ta về CNXH đã được Cương lĩnh năm 2011 bổ sung, phát triển như thế nào so với Cương lĩnh năm 1991?Trả lời: Từ khi Cương lĩnh năm 1991 ra đời đến nay, tình hình thế giới và trong nước đã có những biến đổi to lớn. Nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra được nhận thức và giải quyết qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng, qua các cuộc tổng kết lý luận-thực tiễn. Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã khẳng định: “Qua tổng kết lý luận-thực tiễn 20 năm đổi mới, chúng ta càng thấy giá trị tư tưởng và vai trò chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) (năm 1991), đồng thời, càng thấy rõ thêm những vấn...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên ...

  Đăng bởi: chungtruongkysublogspotcom Số trang: 4

Bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên ...

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 7498
⬇ Lượt tải: 29

download now Bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên mới

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Kết nạp Đảng viên mới

  Đăng bởi: akhue104 Số trang: | Số trang: 2

Kết nạp Đảng viên mới

📎 Số trang: | Số trang: 2
👁 Lượt xem: 90
⬇ Lượt tải: 4

download now Kết nạp Đảng viên mới

 • Dẫn chương trình lễ kết nạp đảng viên

  Đăng bởi: hovietduy Số trang: | Số trang: 5

Dẫn chương trình lễ kết nạp đảng viên

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 1149
⬇ Lượt tải: 16

download now Dẫn chương trình lễ kết nạp đảng viên

 • Bài thu hoạch chính trị hè 2011

  Đăng bởi: niqtkd Số trang: | Số trang: 7

Bài thu hoạch chính trị hè 2011

📎 Số trang: | Số trang: 7
👁 Lượt xem: 130
⬇ Lượt tải: 3

download now Bài thu hoạch chính trị hè 2011

 • Bài thu hoạch chính trị 2011

  Đăng bởi: mrnguyendo83 Số trang: | Số trang: 2

Bài thu hoạch chính trị 2011

📎 Số trang: | Số trang: 2
👁 Lượt xem: 144
⬇ Lượt tải: 1

download now Bài thu hoạch chính trị 2011

 • Kế hoạch bồi dưỡng hè 2011 cho giáo viên

  Đăng bởi: thanhfund1 Số trang: | Số trang: 6

Kế hoạch bồi dưỡng hè 2011 cho giáo viên

📎 Số trang: | Số trang: 6
👁 Lượt xem: 76
⬇ Lượt tải: 7

download now Kế hoạch bồi dưỡng hè 2011 cho giáo viên

 • Kế hoạch bồi dưỡng hè cho CBQL và giáo viên

  Đăng bởi: minhanh0122 Số trang: | Số trang: 4

Kế hoạch bồi dưỡng hè cho CBQL và giáo viên

📎 Số trang: | Số trang: 4
👁 Lượt xem: 63
⬇ Lượt tải: 3

download now Kế hoạch bồi dưỡng hè cho CBQL và giáo viên

 • Bài thu hoạch nhận thức về Đảng

  Đăng bởi: vodoi67 Số trang: | Số trang: 6

Bài thu hoạch nhận thức về Đảng

📎 Số trang: | Số trang: 6
👁 Lượt xem: 1156
⬇ Lượt tải: 21

download now Bài thu hoạch nhận thức về Đảng

Mẫu giáo, Mầm non
Bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên mới BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊCHO ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP – ĐỢT 2/2011Câu hỏi: Quan điểm của Đảng ta về CNXH đã được Cương lĩnh năm 2011 bổ sung, phát triển như thế nào so với Cương lĩnh năm 1991?Trả lời: Từ khi Cương lĩnh năm 1991 ra doc Đăng bởi
5 stars - 413354 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: chungtruongkysublogspotcom - 06/08/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên mới