Bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên mới

Định dạng: doc | Số trang: 4 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 46 Kb | Thành viên upload: chungtruongkysublogspotcom

BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊCHO ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP – ĐỢT 2/2011Câu hỏi: Quan điểm của Đảng ta về CNXH đã được Cương lĩnh năm 2011 bổ sung, phát triển như thế nào so với Cương lĩnh năm 1991?Trả lời: Từ khi Cương lĩnh năm 1991 ra đời đến nay, tình hình thế giới và trong nước đã có những biến đổi to lớn. Nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra được nhận thức và giải quyết qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng, qua các cuộc tổng kết lý luận-thực tiễn. Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã khẳng định: “Qua tổng kết lý luận-thực tiễn 20 năm đổi mới, chúng ta càng thấy giá trị tư tưởng và vai trò chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) (năm 1991), đồng thời, càng thấy rõ thêm những vấn...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: chungtruongkysublogspotcom
Số trang: 4
Lượt xem: 7087
Lượt tải: 28
download now Bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên mới
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: akhue104 | Số trang: 2
Lượt xem: 42
Lượt tải: 4
download now Kết nạp Đảng viên mới
Đăng bởi: hovietduy | Số trang: 5
Lượt xem: 1037
Lượt tải: 16
download now Dẫn chương trình lễ kết nạp đảng viên
Đăng bởi: niqtkd | Số trang: 7
Lượt xem: 57
Lượt tải: 3
download now Bài thu hoạch chính trị hè 2011
Đăng bởi: mrnguyendo83 | Số trang: 2
Lượt xem: 68
Lượt tải: 1
download now Bài thu hoạch chính trị 2011
Đăng bởi: thanhfund1 | Số trang: 6
Lượt xem: 42
Lượt tải: 7
download now Kế hoạch bồi dưỡng hè 2011 cho giáo viên
Đăng bởi: minhanh0122 | Số trang: 4
Lượt xem: 28
Lượt tải: 3
download now Kế hoạch bồi dưỡng hè cho CBQL và giáo viên
Đăng bởi: vodoi67 | Số trang: 6
Lượt xem: 968
Lượt tải: 21
download now Bài thu hoạch nhận thức về Đảng
Mẫu giáo, Mầm non
Bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên mới BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊCHO ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP – ĐỢT 2/2011Câu hỏi: Quan điểm của Đảng ta về CNXH đã được Cương lĩnh năm 2011 bổ sung, phát triển như thế nào so với Cương lĩnh năm 1991?Trả lời: Từ khi Cương lĩnh năm 1991 ra doc Đăng bởi
5 stars - 413354 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: chungtruongkysublogspotcom - 06/08/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên mới