Mẫu Bản kiểm điểm biên bản

Định dạng: doc | Số trang: 5 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 57 Kb | Thành viên upload: hiepdam23h

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MƯỜNG LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Lai, ngày tháng năm 2011BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCHọc kì I – Năm học 2011-2012I. Sơ yếu lý lịch.Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộcHộ khẩu thường trú.Trình độ văn hoá: Trình độ chuyên môn: Mã ngạch công chức: Đơn vị công tác: Trường THCS Mường Lai.II. Nhiệm vụ được giao trong năm học + Phân Công giảng dạy + Chủ nhiệm lớp + Phụ trách III. Quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.a) Nhận thức tư tưởng chính trị.Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn thực hiên và vận động gia đình, nhân dân và các quần chúng làm theo đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.b) Chấp hành chính sách, pháp...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Mẫu Bản kiểm điểm biên bản

  Đăng bởi: hiepdam23h Số trang: 5

Mẫu Bản kiểm điểm biên bản

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 190
⬇ Lượt tải: 2

download now Mẫu Bản kiểm điểm biên bản

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Bản kiểm điểm của đảng viên 2010

  Đăng bởi: hiepnutinhbao Số trang: | Số trang: 3

Bản kiểm điểm của đảng viên 2010

📎 Số trang: | Số trang: 3
👁 Lượt xem: 134
⬇ Lượt tải: 14

download now Bản kiểm điểm của đảng viên 2010

 • Sổ ghi biên bản cá nhân 11 12

  Đăng bởi: tuananhmayxaydungvinacoma Số trang: | Số trang: 9

Sổ ghi biên bản cá nhân 11 12

📎 Số trang: | Số trang: 9
👁 Lượt xem: 144
⬇ Lượt tải: 11

download now Sổ ghi biên bản cá nhân 11 12

 • Mẫu Sổ điểm cá nhân cả năm

  Đăng bởi: buithiet_hb Số trang: | Số trang: 1

Mẫu Sổ điểm cá nhân cả năm

📎 Số trang: | Số trang: 1
👁 Lượt xem: 103
⬇ Lượt tải: 10

download now Mẫu Sổ điểm cá nhân cả năm

 • Kịch bản SHS

  Đăng bởi: namchicken Số trang: | Số trang: 5

Kịch bản SHS

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 130
⬇ Lượt tải: 1

download now Kịch bản SHS

 • Nhật bản 1

  Đăng bởi: andythanhmai Số trang: | Số trang: 5

Nhật bản 1

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 82
⬇ Lượt tải: 2

download now Nhật bản 1

 • Bản hack viettel mới

  Đăng bởi: cathy_huong2811 Số trang: | Số trang: 2

Bản hack viettel mới

📎 Số trang: | Số trang: 2
👁 Lượt xem: 356
⬇ Lượt tải: 16

download now Bản hack viettel mới

 • Tâp bản đồ châu á

  Đăng bởi: nha_tk

Tâp bản đồ châu á

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 77
⬇ Lượt tải: 13

download now Tâp bản đồ châu á

Lịch sử Lịch Sử Lớp 9
Mẫu Bản kiểm điểm biên bản PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MƯỜNG LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Lai, ngày tháng năm 2011BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCHọc kì I – Năm học 2011-2012I. Sơ yếu lý lịch.Họ và tên: Ngày, tháng, năm doc Đăng bởi
5 stars - 402102 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: hiepdam23h - 03/09/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mẫu Bản kiểm điểm biên bản