Giao an Su 9 ca nam 3 cot rat chuan

Định dạng: doc | Số trang: 88 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 654 Kb | Thành viên chia sẻ: vi_nhungluc_thoangnghe_emcuoi | Sửa đổi lần cuối: 05/01/2013

PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAYCHƯƠNG I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI1 Ngày soạn:1 Ngày dạy:BÀI 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XXMỤC TIÊU BÀI HỌC:Về kiến thứcGiúp HS nắm được:Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn các vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của CNXH.Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nước Đông Âu sau năm 1945: giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH.Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới.Về tư tưởng Khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tài liệu phổ thông Lịch sử Lịch Sử Lớp 9
Giao an Su 9 ca nam 3 cot rat chuan PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAYCHƯƠNG I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI1 Ngày soạn:1 Ngày dạy:BÀI 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XXMỤC TIÊU BÀI HỌC:Về kiến thứcGiúp HS nắm được:Những thành tựu to lớn của ... doc Đăng bởi
5 stars - 78 reviews
Thông tin tài liệu 88 trang Đăng bởi: vi_nhungluc_thoangnghe_emcuoi - 05/01/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 08/10/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giao an Su 9 ca nam 3 cot rat chuan