Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II

Định dạng: doc | Số trang: 468 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 5,369 Kb | Thành viên upload: trang_nt9

272 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Bản Kỷ - Quyển VIIIĐ ạ i V i ệ t S ử K ý B ả n K ỷ T o à n T h ư Quyển VIII [1a] Kỷ Nhà Trần Phế Đế Tên húy là Hiện, con trưởng của Duệ Tông, mẹ là bà Gia Từ hoàng hậu Lê thị, sinh ngày mồng 6 tháng 3, năm Đại Trị thứ 4, Tân Sửu (1361), đến khi Duệ Tông đi đánh phương Nam rồi mất, được Nghệ Tông lập nên làm vua. Sau bị giáng làm Linh Đức Vương, rồi bị thắt cổ chết. Ở ngôi 12 năm, thọ 28 tuổi, chôn ở núi An Bài. Vua u mê, nhu nhược, không làm nổi việc gì, uy quyền ngày càng về tay kẻ dưới1, xã tắc lung lay, đến thân mình cũng không giữ được. Thương thay! Mậu Ngọ, Xương Phù năm thứ 2 [1378], (Minh Hồng Vũ năm thứ...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lịch sử Lịch Sử Lớp 9
Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II 272 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Bản Kỷ - Quyển VIIIĐ ạ i V i ệ t S ử K ý B ả n K ỷ T o à n T h ư Quyển VIII [1a] Kỷ Nhà Trần Phế Đế Tên húy là Hiện, con trưởng của Duệ Tông, mẹ là bà Gia Từ hoàng hậu Lê thị, sinh ngày mồng 6 tháng 3, năm Đại Trị thứ doc Đăng bởi
5 stars - 400886 reviews
Thông tin tài liệu 468 trang Đăng bởi: trang_nt9 - 18/04/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II