GA 8 CA NAM theo giảm tải

Định dạng: doc | Số trang: 160 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 1,476 Kb | Thành viên upload: blackpen76

Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚILỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)Chương 1:THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN(TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX)TIẾT 1Lớp 8A Tiết.....ngày.....tháng.....năm 2011 Sĩ số.....vắng.....Lớp 8B Tiết.....ngày.....tháng.....năm 2011 Sĩ số.....vắng..... Lớp 8C Tiết.....ngày.....tháng.....năm 2011 Sĩ số.....vắng.....Bài 1NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN ( 2 tiết )A. MỤC TIÊU BÀI HỌC.1. Kiến thức. Nhận biết:- Những chuyển biến về kinh tế, chính trị, xã hội trong các thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.- Mâu thuẫn càng sâu sắc giữa lực lượng sản xuất mới- tư bản chủ nghĩa với với chế độ phong kiến. Từ đó thấy được cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản với quý tộc phong kiến nổ ra là tất yếu.- Cách mạng tư sản Hà Lan- cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.- Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVIII. Ý...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lịch sử Lịch Sử Lớp 8
GA 8 CA NAM theo giảm tải Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚILỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)Chương 1:THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN(TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX)TIẾT 1Lớp 8A Tiết.....ngày.....tháng.....năm 2011 Sĩ số.....vắng.....Lớp doc Đăng bởi
5 stars - 399658 reviews
Thông tin tài liệu 160 trang Đăng bởi: blackpen76 - 20/06/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: GA 8 CA NAM theo giảm tải