Cách mạng Tư sản Pháp

Định dạng: zip | Số trang: 4 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 301 Kb | Thành viên upload: lekt06

Tuần: Tiết PPCT : Ngày soạn:Tiết dạy: Lớp dạy: Ngày dạy:Bài 2:CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:1/ Kiến thức: giúp HS biết và hiểu:Những sự kiện cơ bản về diễn biến của CM qua các giai đoạn; vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của CM.Ý nghĩa lịch sử của CM.2/ Tư tưởng:Nhận thức tính chất hạn chế của CMTS.Bài học kinh nghiệm rút ra từ CMTS Pháp.3/ Kỹ năng:Vẽ, sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê.Biết phân tích, so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống.II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU:Bản đồ nước Pháp thế kỉ 18.Tìm hiểu nội dung các hình trong SGK.Tra cứu các thuật ngữ CC/DC/CM; khái niệm giai cấp, đ/cấp.Sơ đồ 3 đẳng cấp.III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:1/ Oån định.2/ KT bài cũ: Câu hỏi:Lập niên biểu tiến trình cách mạng tư sản...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lịch sử Lịch Sử Lớp 8
Cách mạng Tư sản Pháp Tuần: Tiết PPCT : Ngày soạn:Tiết dạy: Lớp dạy: Ngày dạy:Bài 2:CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:1/ Kiến thức: giúp HS biết và hiểu:Những sự kiện cơ bản về diễn biến của CM qua các giai đoạn; vai trò của nhân dân trong việc đưa zip Đăng bởi
5 stars - 399441 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: lekt06 - 10/10/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cách mạng Tư sản Pháp