Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

Định dạng: docx | Số trang: 12 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 44 Kb | Thành viên upload: tayninhcd

Ngày soạn: 14/8/2010Ngày giảng:8A:20/8/20108B:16/8/20108C:16/8/2010Phần 1.LỊCH SỬ THẾ GIỚILỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN NĂM 1917)Chương I. THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CNTB ( TỪ GIỮA TK XIII  NỬA SAU TK XIX)Tiết 1. Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊNI - Mục tiêu cần đạt.1. Kiến thức:- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVIII.- Các khái niệm cơ bản trong bài “ Cách mạng tư sản” - Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh.- Hs độc lập làm việc với SGK. 3. Giáo dục:- Nhận thức đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.- Chủ nghĩa tư bản tiến bộ, song vẫn là một chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến.II - Chuẩn bị.Thầy: - Nghiên cứu sách giáo khoa, tham khảo...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: tayninhcd
Số trang: 12
Lượt xem: 3640
Lượt tải: 16
download now Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: tomorrow_vie | Số trang: 143
Lượt xem: 57
Lượt tải: 7
download now Tiét những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Đăng bởi: rirohy89 | Số trang: 4
Lượt xem: 183
Lượt tải: 16
download now Những cuộc cách mạng Tư sản đầu tiên tiết2
Đăng bởi: diepvienchandai007 | Số trang: 69
Lượt xem: 268
Lượt tải: 16
download now Khuyên T 01 1 Cách mạng tư sản đầu tiên
Đăng bởi: dkqldt | Số trang: 6
Lượt xem: 84
Lượt tải: 12
download now Bài 2 Cách mạng tư sản Pháp
Đăng bởi: lekt06 | Số trang: 4
Lượt xem: 1031
Lượt tải: 16
download now Cách mạng Tư sản Pháp
Đăng bởi: hoangambition | Số trang: 10
Lượt xem: 70
Lượt tải: 13
download now Bài 15 Cách mạng tháng Mười Nga 1
Đăng bởi: yeulam_20hd | Số trang: 25
Lượt xem: 38
Lượt tải: 1
download now Phan chu trinh cuộc đời và cách mạng
Lịch sử Lịch Sử Lớp 8
Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Ngày soạn: 14/8/2010Ngày giảng:8A:20/8/20108B:16/8/20108C:16/8/2010Phần 1.LỊCH SỬ THẾ GIỚILỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN NĂM 1917)Chương I. THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CNTB ( TỪ GIỮA TK XIII  NỬA SAU TK XIX)Tiết 1. Bài docx Đăng bởi
5 stars - 399320 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: tayninhcd - 27/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 17/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN