Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

Định dạng: docx | Số trang: 12 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 44 Kb | Thành viên upload: tayninhcd

Ngày soạn: 14/8/2010Ngày giảng:8A:20/8/20108B:16/8/20108C:16/8/2010Phần 1.LỊCH SỬ THẾ GIỚILỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN NĂM 1917)Chương I. THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CNTB ( TỪ GIỮA TK XIII NỬA SAU TK XIX)Tiết 1. Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊNI - Mục tiêu cần đạt.1. Kiến thức:- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVIII.- Các khái niệm cơ bản trong bài “ Cách mạng tư sản” - Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh.- Hs độc lập làm việc với SGK. 3. Giáo dục:- Nhận thức đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.- Chủ nghĩa tư bản tiến bộ, song vẫn là một chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến.II - Chuẩn bị.Thầy: - Nghiên cứu sách giáo khoa, tham khảo...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

  Đăng bởi: tayninhcd Số trang: 12

Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 3789
⬇ Lượt tải: 16

download now Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tiét những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

  Đăng bởi: tomorrow_vie Số trang: | Số trang: 143

Tiét những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

📎 Số trang: | Số trang: 143
👁 Lượt xem: 140
⬇ Lượt tải: 7

download now Tiét những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 • Những cuộc cách mạng Tư sản đầu tiên tiết2

  Đăng bởi: rirohy89 Số trang: | Số trang: 4

Những cuộc cách mạng Tư sản đầu tiên tiết2

📎 Số trang: | Số trang: 4
👁 Lượt xem: 246
⬇ Lượt tải: 16

download now Những cuộc cách mạng Tư sản đầu tiên tiết2

 • Khuyên T 01 1 Cách mạng tư sản đầu tiên

  Đăng bởi: diepvienchandai007 Số trang: | Số trang: 69

Khuyên T 01 1 Cách mạng tư sản đầu tiên

📎 Số trang: | Số trang: 69
👁 Lượt xem: 339
⬇ Lượt tải: 16

download now Khuyên T 01 1 Cách mạng tư sản đầu tiên

 • Bài 2 Cách mạng tư sản Pháp

  Đăng bởi: dkqldt Số trang: | Số trang: 6

Bài 2 Cách mạng tư sản Pháp

📎 Số trang: | Số trang: 6
👁 Lượt xem: 190
⬇ Lượt tải: 12

download now Bài 2 Cách mạng tư sản Pháp

 • Cách mạng Tư sản Pháp

  Đăng bởi: lekt06 Số trang: | Số trang: 4

Cách mạng Tư sản Pháp

📎 Số trang: | Số trang: 4
👁 Lượt xem: 1151
⬇ Lượt tải: 16

download now Cách mạng Tư sản Pháp

 • Bài 15 Cách mạng tháng Mười Nga 1

  Đăng bởi: hoangambition Số trang: | Số trang: 10

Bài 15 Cách mạng tháng Mười Nga 1

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 171
⬇ Lượt tải: 13

download now Bài 15 Cách mạng tháng Mười Nga 1

 • Phan chu trinh cuộc đời và cách mạng

  Đăng bởi: yeulam_20hd Số trang: | Số trang: 25

Phan chu trinh cuộc đời và cách mạng

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 81
⬇ Lượt tải: 1

download now Phan chu trinh cuộc đời và cách mạng

Lịch sử Lịch Sử Lớp 8
Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Ngày soạn: 14/8/2010Ngày giảng:8A:20/8/20108B:16/8/20108C:16/8/2010Phần 1.LỊCH SỬ THẾ GIỚILỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN NĂM 1917)Chương I. THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CNTB ( TỪ GIỮA TK XIII NỬA SAU TK XIX)Tiết 1. Bài docx Đăng bởi
5 stars - 399320 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: tayninhcd - 27/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN