Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

Định dạng: docx | Số trang: 12 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 44 Kb | Thành viên upload: tayninhcd

Ngày soạn: 14/8/2010Ngày giảng:8A:20/8/20108B:16/8/20108C:16/8/2010Phần 1.LỊCH SỬ THẾ GIỚILỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN NĂM 1917)Chương I. THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CNTB ( TỪ GIỮA TK XIII  NỬA SAU TK XIX)Tiết 1. Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊNI - Mục tiêu cần đạt.1. Kiến thức:- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVIII.- Các khái niệm cơ bản trong bài “ Cách mạng tư sản” - Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh.- Hs độc lập làm việc với SGK. 3. Giáo dục:- Nhận thức đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.- Chủ nghĩa tư bản tiến bộ, song vẫn là một chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến.II - Chuẩn bị.Thầy: - Nghiên cứu sách giáo khoa, tham khảo...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lịch sử Lịch Sử Lớp 8
Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Ngày soạn: 14/8/2010Ngày giảng:8A:20/8/20108B:16/8/20108C:16/8/2010Phần 1.LỊCH SỬ THẾ GIỚILỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN NĂM 1917)Chương I. THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CNTB ( TỪ GIỮA TK XIII  NỬA SAU TK XIX)Tiết 1. Bài docx Đăng bởi
5 stars - 399320 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: tayninhcd - 27/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 18/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN