Sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy môn lịch sử THCS Suất sắc

Định dạng: doc | Số trang: 8 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 54 Kb | Thành viên upload: giavu501

PHẦN A: ĐẦU: I . LÍ DO ĐỀ TÀI:Trong hệ thống giáo dục ở trường trung học cơ sở, môn lịch sử có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ về kiến thức văn hoá, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực hành động. Lịch sử cũng như các môn học khác, có vai trò tác động đến con người không chỉ về trí tuệ mà còn cả về tư tưởng tình cảm. Bên cạnh đó góp pần xây dựng con người phát triển hoàn thiện về “ĐỨC- TRÍ- THỂ- MĨ” Ở những mức độ khác nhau. Nếu văn học giúp học sinh thấy được cái hay, cái đẹp trong thơ ca để càng yêu quý hơn con người, dân tộc Việt Nam thì thông qua môn học lịch sử các em không chỉ thấy được quá trình phát triển của một đất nước, một dân tộc mà rộng hơn là cả...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lịch sử Lịch Sử Lớp 7
Sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy môn lịch sử THCS Suất sắc PHẦN A: ĐẦU: I . LÍ DO ĐỀ TÀI:Trong hệ thống giáo dục ở trường trung học cơ sở, môn lịch sử có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ về kiến thức văn hoá, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực hành động. Lịch sử cũng như các doc Đăng bởi
5 stars - 398924 reviews
Thông tin tài liệu 8 trang Đăng bởi: giavu501 - 24/06/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy môn lịch sử THCS Suất sắc