Ss luan cuong chinh tri va cuong linh chính trị

Định dạng: doc | Số trang: 6 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 55 Kb | Thành viên upload: hoc15145

Giong nhau : -Xac dinh hai gia doan cua Cach mang Viet nam :Lam cach mang dan toc dan chu sau chuyen sang Cach mang xa hoi chu nghia . -Khang dinh su lanh dao cuc dang cong san viet nam voi phong trao cach mang viet nam Khac nhau : -cuong linh dat van de danh do de quoc len tren nhiem vu danh do phong kien, tuc la chua thay duoc mau thuan chu yeu cua mot xa hoi thuoc dia nua phong kien la mau thuan giua toan the dan toc Viet Nam voi de quoc phap. -Cuong linh cua Tran phu xac dinh luc luong cach mang la cong nong va lien lac voi tieu tu san , tri thuc ,trung nong....Luan cuong xac dinh cach mang chu yeu cua cong nong .Nhu vay la khong danh gia duoc kha nang cach mang cua cac giai cap , tang lop khac ngoai conh nong . -Nhung...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 55 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Ss luan cuong chinh tri va cuong linh chính trị
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Lịch sử Lịch Sử Lớp 12
Ss luan cuong chinh tri va cuong linh chính trị Giong nhau : -Xac dinh hai gia doan cua Cach mang Viet nam :Lam cach mang dan toc dan chu sau chuyen sang Cach mang xa hoi chu nghia . -Khang dinh su lanh dao cuc dang cong san viet nam voi phong trao cach mang viet nam Khac nhau : -cuong linh dat doc Đăng bởi
5 stars - 405075 reviews
Thông tin tài liệu 6 trang Đăng bởi: hoc15145 - 25/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Ss luan cuong chinh tri va cuong linh chính trị