Đề kiểm tra 1tiết sử 12 HKI có ma trận

Định dạng: doc | Số trang: 2 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 63 Kb | Thành viên upload: huechuongviet2003

TRƯỜNG PT CẤP 2-3 ĐA KIA ––––––––Họ và tên: Lớp: SBD:…………….Phòng: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NH 2010 - 2011–––––––––––––––––––––––– MÔN: LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề)Giám thị 1Giám thị 2ĐIỂMLời nhận xét của giám khảoGiám khảoBằng sốBằng chữBài thi có……….tờ Đề 2:Câu 1: Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949. Ý nghĩa của thắng lợi này. (3đ)Câu 2: Vì sao khẳng định sau chiến tranh thế giới thứ 2 Mĩ là trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất thế giới? Do đâu mà Mĩ đạt được điều đó? (4đ) Câu 3: Xu thế toàn cầu hóa là gì? Những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa? (3đ)BÀI LÀM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 63 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đề kiểm tra 1tiết sử 12 HKI có ma trận
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Lịch sử Lịch Sử Lớp 12
Đề kiểm tra 1tiết sử 12 HKI có ma trận TRƯỜNG PT CẤP 2-3 ĐA KIA ––––––––Họ và tên: Lớp: SBD:…………….Phòng: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NH 2010 - 2011–––––––––––––––––––––––– MÔN: LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề)Giám thị 1Giám thị 2ĐIỂMLời nhận xét của giám doc Đăng bởi
5 stars - 404255 reviews
Thông tin tài liệu 2 trang Đăng bởi: huechuongviet2003 - 18/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đề kiểm tra 1tiết sử 12 HKI có ma trận