Bai tap ls12

Định dạng: doc | Số trang: 2 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 46 Kb | Thành viên upload: bactom29

Bài tập tổng kết lịch sử thế giới 12Thời gianNội dung sự kiệnTừ ngày 4 đến 11-2-1945Từ ngày 25-4 đến 26-6-1945Tháng 9/1949Tháng 10/1949Tháng 9/19778/1/194914/5/19551957196121/12/199125/12/19918/19489/1948 Từ 6/1950 đến 7/19531/10/194912/19788/8/19672/197628/7/199526/1/1950 7/195412/3/19476/19474/4/194912/19893/19976/20004/2003Xu thế phát triển hiện nay của thế giới là:.....Khái niệm’ chiến tranh lạnh”.....Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập các tổ chức quốc tế (Asean, Liên Hợp Quốc, wto,.....) và trong xu thế toàn cầu hoá? .....Em có thể chia phần lịch sử thế giới 12 từ năm 1945-2000 làm mấy giai đoạn? tại sao?........
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lịch sử Lịch Sử Lớp 12
Bai tap ls12 Bài tập tổng kết lịch sử thế giới 12Thời gianNội dung sự kiệnTừ ngày 4 đến 11-2-1945Từ ngày 25-4 đến 26-6-1945Tháng 9/1949Tháng 10/1949Tháng 9/19778/1/194914/5/19551957196121/12/199125/12/19918/19489/1948 Từ doc Đăng bởi
5 stars - 404025 reviews
Thông tin tài liệu 2 trang Đăng bởi: bactom29 - 29/09/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bai tap ls12