Bài thu hoặch bồi dưỡng thường xuyên 2011 2012

Định dạng: doc | Số trang: 11 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 173 Kb | Thành viên upload: ffsadf53

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNGV: Nguyễn Lương CảnhTổ : Tự nhiênTrường THCS Quảng Sơn Các nôi dung được bồi dưỡngA. Cách đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viênI.QUY ĐỊNH CHUNG1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng -Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (sau đây gọi chung là giáo viên trung học) bao gồm: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Chuẩn).  - Quy định này áp dụng đối với giáo viên trung học giảng dạy tại trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. 2. Mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học - Giúp giáo...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Bài thu hoặch bồi dưỡng thường xuyên 2011 2012

  Đăng bởi: ffsadf53 Số trang: 11

Bài thu hoặch bồi dưỡng thường xuyên 2011 2012

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 8108
⬇ Lượt tải: 40

download now Bài thu hoặch bồi dưỡng thường xuyên 2011 2012

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Bồi dưỡng thương xuyên môn Hoa hoc

  Đăng bởi: phanthehien_90 Số trang: | Số trang: 27

Bồi dưỡng thương xuyên môn Hoa hoc

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 93
⬇ Lượt tải: 1

download now Bồi dưỡng thương xuyên môn Hoa hoc

 • Bồi dưỡng HSG hoá

  Đăng bởi: taphilu123 Số trang: | Số trang: 7

Bồi dưỡng HSG hoá

📎 Số trang: | Số trang: 7
👁 Lượt xem: 351
⬇ Lượt tải: 18

download now Bồi dưỡng HSG hoá

 • Bồi dưỡng hóa học 8

  Đăng bởi: lqdoan76 Số trang: | Số trang: 14

Bồi dưỡng hóa học 8

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 79
⬇ Lượt tải: 11

download now Bồi dưỡng hóa học 8

 • Năm học 2011 2012

  Đăng bởi: lehoangloc

Năm học 2011 2012

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 58
⬇ Lượt tải: 1

download now Năm học 2011 2012

 • Ke hoach mượn thiết bi năm 2011 2012

  Đăng bởi: duongktbh Số trang: | Số trang: 16

Ke hoach mượn thiết bi năm 2011 2012

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 86
⬇ Lượt tải: 4

download now Ke hoach mượn thiết bi năm 2011 2012

 • Chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa

  Đăng bởi: phamdomaian Số trang: | Số trang: 24

Chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 389
⬇ Lượt tải: 19

download now Chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa

 • Bồi dưỡng gv ra đề trắc nghiệm môn Hóa

  Đăng bởi: lenguyen_gm

Bồi dưỡng gv ra đề trắc nghiệm môn Hóa

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 223
⬇ Lượt tải: 16

download now Bồi dưỡng gv ra đề trắc nghiệm môn Hóa

Hóa Học Hóa học Tham Khảo
Bài thu hoặch bồi dưỡng thường xuyên 2011 2012 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNGV: Nguyễn Lương CảnhTổ : Tự nhiênTrường THCS Quảng Sơn Các nôi dung được bồi dưỡngA. Cách đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viênI.QUY ĐỊNH CHUNG1. Phạm vi điều doc Đăng bởi
5 stars - 397070 reviews
Thông tin tài liệu 11 trang Đăng bởi: ffsadf53 - 08/01/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài thu hoặch bồi dưỡng thường xuyên 2011 2012