13 dạng bài tập hóa vô cơ 9

Định dạng: doc | Số trang: 30 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 370 Kb | Thành viên upload: anhduc7946

13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9 Chuyên đề 1: BÀI TẬP NHẬN BIẾT.Nhận biết không hạn chế thuốc thử.A.1: Phương pháp.A.2: Bài tập.Nhận biết bằng thuốc thử hạn chế:Nhận biết mà không dùng thêm thuốc thử nào khác.đề 2: HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ BIẾN HOÁ:Sơ đồ biến hoá là những chất cụ thể.Sơ đồ biến hoá không đầy đủ.Chuyên đề 3: TÁCH CHẤT.Tách một chất ra khỏi hh.Tách từng chất ra khỏi hh.Chuyên đề 4: ĐIỀU CHẾ CHẤT.Điều chế chất từ hoá chất bất kì.Điều chế chất từ những chất có sẵn.Chuyên đề 5: TÌM CTHH CỦA ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT.Chuyên đề 6: TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH.Chuyên đề 7: TÌM TP% CỦA CÁC CHẤT TRONG HH.Chuyên đề 8 : TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT KHÍ.Chuyên đề 9: TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG.Chuyên đề 10: BÀI TOÁN CÓ NHIỀU KHÀ NĂNG TẠO THÀNH SÁN PHẨMChuyên đề 11: BÀI TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Hóa Học Hóa học Lớp 9
13 dạng bài tập hóa vô cơ 9 13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9 Chuyên đề 1: BÀI TẬP NHẬN BIẾT.Nhận biết không hạn chế thuốc thử.A.1: Phương pháp.A.2: Bài tập.Nhận biết bằng thuốc thử hạn chế:Nhận biết mà không dùng thêm thuốc thử nào khác.đề 2: HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ BIẾN HOÁ:Sơ đồ biến doc Đăng bởi
5 stars - 382605 reviews
Thông tin tài liệu 30 trang Đăng bởi: anhduc7946 - 31/12/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: 13 dạng bài tập hóa vô cơ 9