100 đề đáp án HSG Hóa 8

Định dạng: rar | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 4,342 Kb | Thành viên upload: uyentctg

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 4,342 Kb
Đề 14Môn: Hóa học - Lớp 8Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀ CHÍNH THỨCBài 1: (2,5 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:Fe2O3 + CO ( AgNO3 + Al ( Al(NO3)3 + …HCl + CaCO3 ( CaCl2 + H2O + …C4H10 + O2 ( CO2 + H2ONaOH + Fe2(SO4)3 ( Fe(OH)3 + Na2SO4.FeS2 + O2 ( Fe2O3 + SO2 KOH + Al2(SO4)3 ( K2SO4 + Al(OH)3 CH4 + O2 + H2O ( CO2 + H2 Al + Fe3O4 ( Al2O3 + Fe FexOy + CO ( FeO + CO2 Bài 2: (2,5 điểm)Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.Khi cả Fe và Al đều tan hoàn...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Hóa Học Hóa học Lớp 8
100 đề đáp án HSG Hóa 8 Đề 14Môn: Hóa học - Lớp 8Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀ CHÍNH THỨCBài 1: (2,5 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:Fe2O3 + CO ( AgNO3 + Al ( Al(NO3)3 + …HCl + CaCO3 ( CaCl2 + H2O + …C4H10 + O2 ( CO2 + H2ONaOH zip Đăng bởi
5 stars - 379548 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: uyentctg - 09/12/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: 100 đề đáp án HSG Hóa 8