4 đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 1 2

Định dạng: rar | Số trang: 8 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 152 Kb | Thành viên upload: vymaa

HỌ VÀ TÊN:..... KIỂM TRA 45 PHÚTLỚP: 12..... MÔN : HOÁ HỌCĐiểmLời nhận xét của giáo viênMÃ ĐỀ: KTHH12 – A1232Hãy chọn câu trả lời đúng nhất điền vào bảng sau: ( Từ câu 1 đến câu 25 )12345678910111213141516171819202122232425Câu 1/- Este X là dẫn xuất của benzen có CTPT là C9H8O2. Cho X tác dụng với dd NaOH dư, thu được 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn natri axetat. CTCT của X là: A. HCOOC6H4CH=CH2 B. CH2=CHCOOC6H5 C. CH3COOC6H4CH=CH2 D. C6H5COOCH=CH2Câu 2/- Phân tử khối trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 1.750.000 đ.v.C và trong sợi gai là 5.900.000 đ.v.C. Số mắc xích C6H10O5 có trong các loại sợi trên lần lượt là: A. 10802 và 36420 B. 1080 và 3642 C. 10280 và 34620 D. 1028 và 3462Câu 3/- Từ 1 tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ, biết hiệu suất thu hồi...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Hóa Học Hóa học Lớp 12
4 đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 1 2 HỌ VÀ TÊN:..... KIỂM TRA 45 PHÚTLỚP: 12..... MÔN : HOÁ HỌCĐiểmLời nhận xét của giáo viênMÃ ĐỀ: KTHH12 – A1232Hãy chọn câu trả lời đúng nhất điền vào bảng sau: ( Từ câu 1 đến câu 25 zip Đăng bởi
5 stars - 391352 reviews
Thông tin tài liệu 8 trang Đăng bởi: vymaa - 31/10/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: 4 đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 1 2