Mẫu xin sữa chữa thiết bị

Định dạng: xls | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 37 Kb | Thành viên upload: tiensitinhyeu_vnboy

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 104
Lượt tải: 8
Kích thước: 37 Kb
PHÒNG GD & ĐT CHỢ MỚI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị: Trường THCS Mỹ Hiệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện thoại: GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU - PHÒNG KẾ TOÁN-TÀI VỤ Kính đề nghị BGH cho kiểm tra và sửa chữa các thiết bị theo danh mục sau để phục vụ công tác của đơn vị TT Tên thiết bị và chỉ tiêu KT chính Đơn vị tính Số lượng Mã Thiết bị Nước S/X Ngày nhập Đơn giá(Đ) Thành tiền(Đ) Tình trạng Nguồn tiền1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Mẫu xin sữa chữa thiết bị

  Đăng bởi: tiensitinhyeu_vnboy

Mẫu xin sữa chữa thiết bị

📎 Số trang: 0
👁 Lượt xem: 104
⬇ Lượt tải: 8

download now Mẫu xin sữa chữa thiết bị

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Mẫu báo cáo thiết bị cả năm

  Đăng bởi: tranngocsinh Số trang: | Số trang: 4

Mẫu báo cáo thiết bị cả năm

📎 Số trang: | Số trang: 4
👁 Lượt xem: 73
⬇ Lượt tải: 9

download now Mẫu báo cáo thiết bị cả năm

 • Mẫu đề nghị thanh lý thiết bị

  Đăng bởi: vthiep

Mẫu đề nghị thanh lý thiết bị

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 153
⬇ Lượt tải: 11

download now Mẫu đề nghị thanh lý thiết bị

 • Mẫu biên bản kiểm tra thiết bị 2011

  Đăng bởi: tnam911 Số trang: | Số trang: 6

Mẫu biên bản kiểm tra thiết bị 2011

📎 Số trang: | Số trang: 6
👁 Lượt xem: 139
⬇ Lượt tải: 4

download now Mẫu biên bản kiểm tra thiết bị 2011

 • Mẫu sổ sử dụng thiết bị giáo dục

  Đăng bởi: holeanh37

Mẫu sổ sử dụng thiết bị giáo dục

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 1447
⬇ Lượt tải: 17

download now Mẫu sổ sử dụng thiết bị giáo dục

 • Mẫu sổ thiết bị đang lưu hành tháng 4 2010

  Đăng bởi: lolemcongchua_17

Mẫu sổ thiết bị đang lưu hành tháng 4 2010

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 93
⬇ Lượt tải: 2

download now Mẫu sổ thiết bị đang lưu hành tháng 4 2010

 • Mẫu Sổ thiết bị lưu trữ trên máy tính

  Đăng bởi: anhdungbvna

Mẫu Sổ thiết bị lưu trữ trên máy tính

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 110
⬇ Lượt tải: 7

download now Mẫu Sổ thiết bị lưu trữ trên máy tính

 • Mẫu kiểm kê Thiết bị năm học 2011 2012

  Đăng bởi: italianoqhung

Mẫu kiểm kê Thiết bị năm học 2011 2012

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 85
⬇ Lượt tải: 14

download now Mẫu kiểm kê Thiết bị năm học 2011 2012

Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Tham Khảo
Mẫu xin sữa chữa thiết bị PHÒNG GD & ĐT CHỢ MỚI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị: Trường THCS Mỹ Hiệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện thoại: GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU - PHÒNG KẾ TOÁN-TÀI VỤ Kính đề nghị BGH cho kiểm tra và sửa chữa other Đăng bởi
5 stars - 408253 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: tiensitinhyeu_vnboy - 27/08/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mẫu xin sữa chữa thiết bị