Giáo trình dạy cắt may

Định dạng: rar | Số trang: 243 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 28,800 Kb | Thành viên upload: duongthanhnhuvn

Giáo trình dạy cắt may...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Tham Khảo
Giáo trình dạy cắt may Giáo trình dạy cắt may... zip Đăng bởi
5 stars - 408072 reviews
Thông tin tài liệu 243 trang Đăng bởi: duongthanhnhuvn - 10/12/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giáo trình dạy cắt may