Giao an on thi vao lop 10 THPT

Định dạng: doc | Số trang: 36 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 1,105 Kb | Thành viên upload: hiepluthanh

Bài tập rút gọn1 : 1) Đơn giản biểu thức : P = .2) Cho biểu thức : Q =  a) Rút gọn biểu thức Q. b) Tìm x để > - Q.c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.Hướng dẫn :1. P = 62. a) ĐKXĐ : x > 0 ; x  1. Biểu thức rút gọn : Q = b) > - Q x > 1.c) x = thì Q Z2 : Cho biểu thức P = a) Rút gọn biểu thức sau P. b) Tính giá trị của biểu thức P khi x = .Hướng dẫn :a) ĐKXĐ : x > 0 ; x  1. Biểu thức rút gọn : P = b) Với x =  thì P = - 3 – 23 : Cho biểu thức : A = a) Rút gọn biểu thức sau A.b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = c) Tìm x...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: hiepluthanh
Số trang: 36
Lượt xem: 43
Lượt tải: 11
download now Giao an on thi vao lop 10 THPT
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: luckystorm69 | Số trang: 131
Lượt xem: 58
Lượt tải: 2
download now De thi tuyen sinh vao lop 10
Đăng bởi: trungvien230883 | Số trang: 1
Lượt xem: 190
Lượt tải: 16
download now Ngu Van 9 Thi Vao Lop 10
Đăng bởi: nguyenvansangvina | Số trang: 15
Lượt xem: 57
Lượt tải: 8
download now Hd tuyen sinh lop 6 lop 10 nh 2012 2013
Đăng bởi: trungpt_aof | Số trang: 27
Lượt xem: 57
Lượt tải: 14
download now Giao an giao duc huong nghiep lop 9
Đăng bởi: toildpro | Số trang: 44
Lượt xem: 265
Lượt tải: 17
download now Giao an hoat dong ngoai gio len lop
Đăng bởi: nptuan2000 | Số trang: 10
Lượt xem: 29
Lượt tải: 13
download now Giao an Huong nghiep lop 9 2008
Đăng bởi: lephuctuan | Số trang: 19
Lượt xem: 59
Lượt tải: 8
download now Giao an 5 tuan 10 chuan ktkn
Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Lớp 9
Giao an on thi vao lop 10 THPT Bài tập rút gọn1 : 1) Đơn giản biểu thức : P = .2) Cho biểu thức : Q =  a) Rút gọn biểu thức Q. b) Tìm x để > - Q.c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.Hướng dẫn :1. P = 62. a) ĐKXĐ : x > 0 ; x  1. Biểu thức rút gọn : Q = b) > - Q x > 1.c) doc Đăng bởi
5 stars - 406323 reviews
Thông tin tài liệu 36 trang Đăng bởi: hiepluthanh - 02/01/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giao an on thi vao lop 10 THPT