Giao an on thi vao lop 10 THPT

Định dạng: doc | Số trang: 36 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 1,105 Kb | Thành viên upload: hiepluthanh

Bài tập rút gọn1 : 1) Đơn giản biểu thức : P = .2) Cho biểu thức : Q = a) Rút gọn biểu thức Q. b) Tìm x để > - Q.c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.Hướng dẫn :1. P = 62. a) ĐKXĐ : x > 0 ; x 1. Biểu thức rút gọn : Q = b) > - Q x > 1.c) x = thì Q Z2 : Cho biểu thức P = a) Rút gọn biểu thức sau P. b) Tính giá trị của biểu thức P khi x = .Hướng dẫn :a) ĐKXĐ : x > 0 ; x 1. Biểu thức rút gọn : P = b) Với x = thì P = - 3 – 23 : Cho biểu thức : A = a) Rút gọn biểu thức sau A.b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = c) Tìm x...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Giao an on thi vao lop 10 THPT

  Đăng bởi: hiepluthanh Số trang: 36

Giao an on thi vao lop 10 THPT

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 72
⬇ Lượt tải: 11

download now Giao an on thi vao lop 10 THPT

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • De thi tuyen sinh vao lop 10

  Đăng bởi: luckystorm69 Số trang: | Số trang: 131

De thi tuyen sinh vao lop 10

📎 Số trang: | Số trang: 131
👁 Lượt xem: 115
⬇ Lượt tải: 2

download now De thi tuyen sinh vao lop 10

 • Ngu Van 9 Thi Vao Lop 10

  Đăng bởi: trungvien230883 Số trang: | Số trang: 1

Ngu Van 9 Thi Vao Lop 10

📎 Số trang: | Số trang: 1
👁 Lượt xem: 261
⬇ Lượt tải: 16

download now Ngu Van 9 Thi Vao Lop 10

 • Hd tuyen sinh lop 6 lop 10 nh 2012 2013

  Đăng bởi: nguyenvansangvina Số trang: | Số trang: 15

Hd tuyen sinh lop 6 lop 10 nh 2012 2013

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 124
⬇ Lượt tải: 8

download now Hd tuyen sinh lop 6 lop 10 nh 2012 2013

 • Giao an giao duc huong nghiep lop 9

  Đăng bởi: trungpt_aof Số trang: | Số trang: 27

Giao an giao duc huong nghiep lop 9

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 134
⬇ Lượt tải: 14

download now Giao an giao duc huong nghiep lop 9

 • Giao an hoat dong ngoai gio len lop

  Đăng bởi: toildpro Số trang: | Số trang: 44

Giao an hoat dong ngoai gio len lop

📎 Số trang: | Số trang: 44
👁 Lượt xem: 339
⬇ Lượt tải: 17

download now Giao an hoat dong ngoai gio len lop

 • Giao an Huong nghiep lop 9 2008

  Đăng bởi: nptuan2000 Số trang: | Số trang: 10

Giao an Huong nghiep lop 9 2008

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 81
⬇ Lượt tải: 13

download now Giao an Huong nghiep lop 9 2008

 • Giao an 5 tuan 10 chuan ktkn

  Đăng bởi: lephuctuan Số trang: | Số trang: 19

Giao an 5 tuan 10 chuan ktkn

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 133
⬇ Lượt tải: 8

download now Giao an 5 tuan 10 chuan ktkn

Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Lớp 9
Giao an on thi vao lop 10 THPT Bài tập rút gọn1 : 1) Đơn giản biểu thức : P = .2) Cho biểu thức : Q = a) Rút gọn biểu thức Q. b) Tìm x để > - Q.c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.Hướng dẫn :1. P = 62. a) ĐKXĐ : x > 0 ; x 1. Biểu thức rút gọn : Q = b) > - Q x > 1.c) doc Đăng bởi
5 stars - 406323 reviews
Thông tin tài liệu 36 trang Đăng bởi: hiepluthanh - 02/01/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giao an on thi vao lop 10 THPT