Giao an on thi vao lop 10 THPT

Định dạng: doc | Số trang: 36 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 1,105 Kb | Thành viên chia sẻ: hiepluthanh | Sửa đổi lần cuối: 02/01/2013

Bài tập rút gọn1 : 1) Đơn giản biểu thức : P = .2) Cho biểu thức : Q =  a) Rút gọn biểu thức Q. b) Tìm x để > - Q.c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.Hướng dẫn :1. P = 62. a) ĐKXĐ : x > 0 ; x  1. Biểu thức rút gọn : Q = b) > - Q x > 1.c) x = thì Q Z2 : Cho biểu thức P = a) Rút gọn biểu thức sau P. b) Tính giá trị của biểu thức P khi x = .Hướng dẫn :a) ĐKXĐ : x > 0 ; x  1. Biểu thức rút gọn : P = b) Với x =  thì P = - 3 – 23 : Cho biểu thức : A = a) Rút gọn biểu thức sau A.b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = c) Tìm x...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tài liệu phổ thông Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Lớp 9
Giao an on thi vao lop 10 THPT Bài tập rút gọn1 : 1) Đơn giản biểu thức : P = .2) Cho biểu thức : Q =  a) Rút gọn biểu thức Q. b) Tìm x để > - Q.c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.Hướng dẫn :1. P = 62. a) ĐKXĐ : x > 0 ; x  1. Biểu thức rút gọn : Q = b) > - Q x > 1.c) x = thì Q Z2 : Cho biểu thức P = a) Rút gọn ... doc Đăng bởi
5 stars - 111 reviews
Thông tin tài liệu 36 trang Đăng bởi: hiepluthanh - 02/01/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 01/09/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giao an on thi vao lop 10 THPT