Giao an on thi vao lop 10 THPT

Định dạng: doc | Số trang: 36 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 1,105 Kb | Thành viên upload: hiepluthanh

Bài tập rút gọn1 : 1) Đơn giản biểu thức : P = .2) Cho biểu thức : Q =  a) Rút gọn biểu thức Q. b) Tìm x để > - Q.c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.Hướng dẫn :1. P = 62. a) ĐKXĐ : x > 0 ; x  1. Biểu thức rút gọn : Q = b) > - Q x > 1.c) x = thì Q Z2 : Cho biểu thức P = a) Rút gọn biểu thức sau P. b) Tính giá trị của biểu thức P khi x = .Hướng dẫn :a) ĐKXĐ : x > 0 ; x  1. Biểu thức rút gọn : P = b) Với x =  thì P = - 3 – 23 : Cho biểu thức : A = a) Rút gọn biểu thức sau A.b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = c) Tìm x...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 30
Lượt tải: 11
Số trang: 36
Kích thước: 1,105 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Giao an on thi vao lop 10 THPT
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: hiepluthanh
Số trang: 36
Lượt xem: 30
Lượt tải: 11
download now Giao an on thi vao lop 10 THPT
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: luckystorm69 | Số trang: 131
Lượt xem: 41
Lượt tải: 2
download now De thi tuyen sinh vao lop 10
Đăng bởi: trungvien230883 | Số trang: 1
Lượt xem: 168
Lượt tải: 16
download now Ngu Van 9 Thi Vao Lop 10
Đăng bởi: nguyenvansangvina | Số trang: 15
Lượt xem: 28
Lượt tải: 8
download now Hd tuyen sinh lop 6 lop 10 nh 2012 2013
Đăng bởi: trungpt_aof | Số trang: 27
Lượt xem: 31
Lượt tải: 14
download now Giao an giao duc huong nghiep lop 9
Đăng bởi: toildpro | Số trang: 44
Lượt xem: 245
Lượt tải: 17
download now Giao an hoat dong ngoai gio len lop
Đăng bởi: nptuan2000 | Số trang: 10
Lượt xem: 24
Lượt tải: 13
download now Giao an Huong nghiep lop 9 2008
Đăng bởi: lephuctuan | Số trang: 19
Lượt xem: 31
Lượt tải: 8
download now Giao an 5 tuan 10 chuan ktkn
Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Lớp 9
Giao an on thi vao lop 10 THPT Bài tập rút gọn1 : 1) Đơn giản biểu thức : P = .2) Cho biểu thức : Q =  a) Rút gọn biểu thức Q. b) Tìm x để > - Q.c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.Hướng dẫn :1. P = 62. a) ĐKXĐ : x > 0 ; x  1. Biểu thức rút gọn : Q = b) > - Q x > 1.c) doc Đăng bởi
5 stars - 406323 reviews
Thông tin tài liệu 36 trang Đăng bởi: hiepluthanh - 02/01/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/10/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giao an on thi vao lop 10 THPT