Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức Mẫu 4a

Định dạng: doc | Số trang: 2 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 59 Kb | Thành viên upload: nguyengoctan

Mẫu 4a – BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ – BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụCơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC:..... Số hiệu cán bộ, công chức..... Cơ quan, đơn vị có sử dụng CBCC:..... PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (Từ tháng/ năm.....đến tháng/ năm.....)1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):.....2) Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính (Nam/nữ):.....3) Chức vụ (chức danh) hiện tại:..... (Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)4) Ngạch công chức (viên chức):..... ..., Mã ngạch:.....5) Bậc lương:....., Hệ số:..... Ngày hưởng:...../...../..... Phụ cấp chức vụ:..... Phụ cấp khác:.....6) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:...../...../....., Ngày chính thức:...../...../.....I.THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC( chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)Từ tháng, năm đến tháng,...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức Mẫu 4a

  Đăng bởi: nguyengoctan Số trang: 2

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức Mẫu 4a

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 8026
⬇ Lượt tải: 24

download now Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức Mẫu 4a

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Công văn biểu mẫu SGK

  Đăng bởi: hung_stock6183 Số trang: | Số trang: 2

Công văn biểu mẫu SGK

📎 Số trang: | Số trang: 2
👁 Lượt xem: 211
⬇ Lượt tải: 4

download now Công văn biểu mẫu SGK

 • Qđ Bộ giáo dục

  Đăng bởi: xopkhi_truongphat Số trang: | Số trang: 5

Qđ Bộ giáo dục

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 141
⬇ Lượt tải: 11

download now Qđ Bộ giáo dục

 • Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ phó

  Đăng bởi: nguyen_canh_anh Số trang: | Số trang: 2

Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ phó

📎 Số trang: | Số trang: 2
👁 Lượt xem: 141
⬇ Lượt tải: 9

download now Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ phó

 • Biên bản kiểm phiếu

  Đăng bởi: thonlai Số trang: | Số trang: 3

Biên bản kiểm phiếu

📎 Số trang: | Số trang: 3
👁 Lượt xem: 155
⬇ Lượt tải: 3

download now Biên bản kiểm phiếu

 • Lịch thu Hồ sơ thi tuyển viên chức ngạch Giáo viên 2009

  Đăng bởi: sm2 Số trang: | Số trang: 1

Lịch thu Hồ sơ thi tuyển viên chức ngạch Giáo viên 2009

📎 Số trang: | Số trang: 1
👁 Lượt xem: 144
⬇ Lượt tải: 13

download now Lịch thu Hồ sơ thi tuyển viên chức ngạch Giáo viên 2009

 • Quyết định bổ nhiệm tổng phụ trách đội

  Đăng bởi: tayninhat Số trang: | Số trang: 2

Quyết định bổ nhiệm tổng phụ trách đội

📎 Số trang: | Số trang: 2
👁 Lượt xem: 2158
⬇ Lượt tải: 18

download now Quyết định bổ nhiệm tổng phụ trách đội

 • Bộ tộc còn nguyên thủy ở iđônễia

  Đăng bởi: penny123412341234 Số trang: | Số trang: 4

Bộ tộc còn nguyên thủy ở iđônễia

📎 Số trang: | Số trang: 4
👁 Lượt xem: 117
⬇ Lượt tải: 5

download now Bộ tộc còn nguyên thủy ở iđônễia

Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Lớp 6
Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức Mẫu 4a Mẫu 4a – BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ – BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụCơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC:..... Số hiệu cán bộ, công chức..... Cơ quan, đơn vị có sử dụng doc Đăng bởi
5 stars - 405579 reviews
Thông tin tài liệu 2 trang Đăng bởi: nguyengoctan - 16/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức Mẫu 4a