Tài nguyên khoáng sản VN

Định dạng: doc | Số trang: 4 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 58 Kb | Thành viên upload: thelong200930

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN - KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ a. Đặc điểm Nước ta có lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài và phức tạp cùng các chu kỳ vận động tạo sơn lớn diễn ra trong lịch sử địa chất. Các chu kỳ vận động tạo sơn lớn diễn ra trong đại Cổ sinh (Calêđôni, Hecxini), đại Trung sinh (Inđôxini, Kimêri) với các pha trầm tích, phun trào mácma. Những vận động uốn nếp, vò nhàu, các đứt gãy sâu tạo nên các mỏ nội sinh; còn quá trình phong hóa lâu dài, sự phân hủy khoáng từ các mỏ thân quặng và trầm tích đã tạo nên các mỏ ngoại sinh. Các mỏ khoáng sản nước ta gắn với các thời kỳ tạo khoáng trong đại Cổ sinh và Trung sinh. Nhưng đến đại Tân sinh, vận động Tân kiến tạo lại làm cho địa hình nước ta trẻ lại, các bán bình nguyên...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 58 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tài nguyên khoáng sản VN
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Địa Lý Địa lý Tham Khảo
Tài nguyên khoáng sản VN TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN - KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ a. Đặc điểm Nước ta có lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài và phức tạp cùng các chu kỳ vận động tạo sơn lớn diễn ra trong lịch sử địa chất. Các chu kỳ vận động tạo sơn lớn diễn ra trong đại Cổ sinh doc Đăng bởi
5 stars - 412525 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: thelong200930 - 21/07/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tài nguyên khoáng sản VN