Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm

Định dạng: doc | Số trang: 15 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 157 Kb | Thành viên upload: lehoaigiang

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH VÀ HỌC SINH CÁ BIỆTMục tiêu chung Giúp người học nắm được những vấn đề cơ bản của LLGD nhằm vận dụng có hiệu quả trong công tác giáo dục học sinh, đặc biệt là học sinh yếu kém và cá biệt.Mục tiêu cụ thể- Về kiến thức: Nắm được những nội dung cơ bản của LLGD, đặc biệt là những nguyên tắc và PPGD làm cơ sở khoa học vững chắc cho công tác GDHS.- Về kỹ năng: Có kỹ năng vận dung linh hoạt, sáng tạo kiến thức khoa học để giáo dục học sinh, học sinh yếu km v c biệt cĩ hiệu quả.- Về thái độ: Có thái độ tích cực trong công tác chủ nhiệm nói chung và công tác GDHS nói riêng, đặc biệt là đối với HS yếu kém và cá biệt. Trên cơ sở đó tự rèn luyện bản thân để...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 157 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Địa Lý Địa lý Tham Khảo
Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH VÀ HỌC SINH CÁ BIỆTMục tiêu chung Giúp người học nắm được những vấn đề cơ bản của LLGD nhằm vận dụng có hiệu quả trong công tác giáo dục học sinh, đặc biệt là học sinh yếu kém và cá biệt.Mục tiêu cụ doc Đăng bởi
5 stars - 412514 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: lehoaigiang - 31/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm