Giao an 12 day du

Định dạng: doc | Số trang: 412 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 5,544 Kb | Thành viên upload: koanhcx

Ngày soạn: .....Tiết:.....Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập(Bài 1. Địa lí 12 Nâng cao) I. Mục tiêu bài họcSau bài học, HS cần:1. Kiến thức - Nắm được các thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới ở nước ta.- Hiểu được tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực đối với công cuộc Đổi mới và những thành tựu đạt được trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.- Nắm được một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới.2. Kĩ năng- Khai thác được các thông tin kinh tế - xã hội từ bảng số liệu, biểu đồ.- Biết liên hệ các kiến thức địa lí với các kiến thức về lịch sử, giáo dục công dân trong lĩnh hội tri thức mới.- Biết liên hệ SGK với các vấn đề của thực tiễn cuộc sống, khi tìm hiểu các thành tựu của...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 5,544 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Giao an 12 day du
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Địa Lý Địa lý Lớp 12
Giao an 12 day du Ngày soạn: .....Tiết:.....Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập(Bài 1. Địa lí 12 Nâng cao) I. Mục tiêu bài họcSau bài học, HS cần:1. Kiến thức - Nắm được các thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới ở nước ta.- Hiểu được tác động của bối cảnh doc Đăng bởi
5 stars - 410429 reviews
Thông tin tài liệu 412 trang Đăng bởi: koanhcx - 19/02/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giao an 12 day du