Địa 10 cơ bản rất đầy đủ

Định dạng: doc | Số trang: 50 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 369 Kb | Thành viên upload: ducdm279

Tuần 1 Ngày soạn tháng năm 2008Tiết 1 Ngày dạy……..tháng……..năm 2008PHẦN I: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊNCHƯƠNG I: BẢN ĐỒ--oo0oo--BÀI 1: CÁC PHÉP CHIẾU HÌNH BẢN ĐỒ CƠ BẢNI/. Mục tiêu bài học: Sau bài này học sinh cầnVề kiến thức - Nêu rõ vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ khác nhau - Hiểu rõ một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản 2. Về kỹ năng - Phân biệt được một số dạng lưới kinh vĩ tuyến khác nhau của bản đồ từ đó biết được mạng lưới kinh vĩ tuyến đó của phép chiếu hình bản đồ nào - Thông qua phép chiếu hình bản đồ ,biết được khu vực nào là khu vực tương đối chính xác của bản đồ, khu vực nào kém chính xác hơn 3. Về thái độ: Thấy được sự cần thiết của bản đồ trong học tập II/. Thiết bị dạy học : Tập bản đồ thế giới...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Địa Lý Địa lý Lớp 10
Địa 10 cơ bản rất đầy đủ Tuần 1 Ngày soạn tháng năm 2008Tiết 1 Ngày dạy……..tháng……..năm 2008PHẦN I: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊNCHƯƠNG I: BẢN ĐỒ--oo0oo--BÀI 1: CÁC PHÉP CHIẾU HÌNH BẢN ĐỒ CƠ BẢNI/. Mục tiêu bài học: Sau bài này học sinh cầnVề kiến thức - Nêu rõ vì sao cần có các phép doc Đăng bởi
5 stars - 408783 reviews
Thông tin tài liệu 50 trang Đăng bởi: ducdm279 - 23/08/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Địa 10 cơ bản rất đầy đủ