Công thức tính góc nhập xạ

Định dạng: doc | Số trang: 1 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 27 Kb | Thành viên upload: moreno17

Dạng bài tập tính góc nhập xạ, số giờ chiếu sáng, ngày dài 24 giờ.Công thức tính góc nhập xạ :Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với Xích Đạo (ngày 21/3 và 23/9) là một vĩ độ của một điểm nằm bất kỳ thuộc cả hai bán cầuh = 900 -  (vĩ độ cần tính)Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với chí tuyến Bắc (ngày 22/6)Trường hợp vĩ độ cần tính nằm từ XĐ về CT Bắc :h = 900 – 23027’ +  (vĩ độ cần tính)Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ngoài CT Bắc (từ CTB về cực Bắc) :h = 900 – vĩ độ cần tính) + 23027’ Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ở Bán cầu Nam :h = 900 – 23027’ –  (vĩ độ cần tính)Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với chí tuyến Nam (ngày 22/12)Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ở Bán cầu Bắc :h = 900 – 23027’ –  (vĩ độ...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Địa Lý Địa lý Lớp 10
Công thức tính góc nhập xạ Dạng bài tập tính góc nhập xạ, số giờ chiếu sáng, ngày dài 24 giờ.Công thức tính góc nhập xạ :Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với Xích Đạo (ngày 21/3 và 23/9) là một vĩ độ của một điểm nằm bất kỳ thuộc cả hai bán cầuh = 900 -  (vĩ độ cần tính)Khi Mặt doc Đăng bởi
5 stars - 408729 reviews
Thông tin tài liệu 1 trang Đăng bởi: moreno17 - 29/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công thức tính góc nhập xạ