Công nghệ 7 trọn bộ

Định dạng: rar | Số trang: 244 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 2,031 Kb | Thành viên upload: vuongdinhtien

Tiết 1Ngày dạy:25/08/2009Lớp: 7c PHẦN 1: TRỒNG TRỌTCHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT BÀI 1+2 VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNGMỤC TIÊU:Kiến thức:- Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kinh tế của nước ta. - Biết được nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn hiện nay. - Xác định được những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. - Hiểu được đất trồng là gì. - Hiểu được vai trò của đất trồng đối với cây trồng. - Biết được các thành phần của đất trồng.Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng- Quan sát và nhìn nhận vấn đề. - Vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn.Thái độ:- Coi trọng việc sản xuất trồng trọt. - Có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Công Nghệ Công nghệ Lớp 6
Công nghệ 7 trọn bộ Tiết 1Ngày dạy:25/08/2009Lớp: 7c PHẦN 1: TRỒNG TRỌTCHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT BÀI 1+2 VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNGMỤC TIÊU:Kiến thức:- Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt zip Đăng bởi
5 stars - 331418 reviews
Thông tin tài liệu 244 trang Đăng bởi: vuongdinhtien - 26/03/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công nghệ 7 trọn bộ