Cn7 4cot thaitri

Định dạng: doc | Số trang: 245 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 2,989 Kb | Thành viên upload: tuyendk2003

PHẦN 1: TRỒNG TRỌTCHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌTBÀI 1: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌTMỤC TIÊU:Kiến thức:- Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kinh tế của nước ta. - Biết được nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn hiện nay. - Xác định được những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt.Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng- Quan sát và nhìn nhận vấn đề. - Vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn.Thái độ:- Coi trọng việc sản xuất trồng trọt. - Có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt.CHUẨN BỊ:Giáo viên:- Hình 1 SGK phóng to trang 5. - Bảng phụ lục về nhiệm vụ và biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. - Chuẩn bị phiếu học tập cho học sinh.Học sinh: Xem trước bài 1.TIẾN TRÌNH...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Công Nghệ Công nghệ Lớp 6
Cn7 4cot thaitri PHẦN 1: TRỒNG TRỌTCHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌTBÀI 1: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌTMỤC TIÊU:Kiến thức:- Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kinh tế của nước ta. - Biết được nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn doc Đăng bởi
5 stars - 331317 reviews
Thông tin tài liệu 245 trang Đăng bởi: tuyendk2003 - 25/04/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cn7 4cot thaitri